Fotograf: Lars Andersson/Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Ekonomi | Politik

”Vansinnigt dåligt skött”

Sjöfartsverket har inte lyssnat överhuvudtaget på branschen när de kommit fram till sin nya avgiftsmodell menar Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund.

– Vi är väldigt besvikna. Vi har velat ha en dialog med Sjöfartsverket om den nya avgiftsmodellen men de har bara ignorerat oss, säger Pia Berglund, vd på föreningen Svensk Sjöfart till Sjöfartstidningen.

Tidigare i våras presenterade Sjöfartsverket sitt förslag till nya farleds- och lotsavgifter. Efter remissvaren är förslaget nu klart och verket vill införa förändringarna 1 januari 2017. Enligt förslaget ska de samlade avgifterna inte överstiga dagens kostnader för fartygen som anlöper svenska hamnar. Men enligt Pia Berglund visar deras beräkningar att avgifterna snarare kommer höjas för samtliga fartygstyper.

”Något måste vara fel”

– Vi har räknat på alla möjliga sätt och pratat med flera andra intressenter. Alla verkar komma fram till samma sak, att kostnaderna kommer öka. Alla utom Sjöfartsverket.

– Sjöfartsverket säger dock att den nya modellen ska vara enkel, rättvis och transparent. Men något måste vara fel när de hävdar att våra beräkningar är felaktiga.

Fördubblade kostnader

Som exempel ger Pia Berglund HH Ferries och deras trafik mellan Helsingborg och Helsingör. På grund av den nya passageraravgiften som Sjöfartsverket vill införa kommer deras kostnader öka med 15,2 miljoner kronor per år.

– Förra året betalade de 16 miljoner kronor per år i avgifter till Sjöfartsverket. Så en ökning med 15,2 miljoner innebär en fördubbling i avgifter. Detta är bara ett exempel av många, säger hon.

För hög tröskel

En annan fråga som de är starkt kritiska mot är frågan om ett miljöindex.

– Vi är väldigt positiva till att införa ett miljöindex. Men vi hade önskat att de kunde ta fram det i samråd med branschen. Vi har lång erfarenhet av miljöarbete och hade kunnat komma med bra input. Men enligt det index som de nu vill införa skulle bara ett eller kanske två fartyg kvalificera sig.

Förlorade incitament

När det blir så tufft att kvalificera sig försvinner snart incitamenten att ens försöka, menar Pia Berglund.

– Det känns som att de helt har struntat i kritiken och i princip konstaterat att vi i branschen inte kan räkna.

Även om Sjöfartsverket verkar sikta på att den nya modellen ska införas vid årskiftet hoppas Pia Berglund fortfarande att något ska hända.

Hoppas att regeringen agerar

– Vi förutsätter att regeringen går in och gör något åt detta. Trafikutskottet har ju uttryckligen sagt, bara för en tid sedan i sitt sjöfartsbetänkande, att verket ska beakta ”inkomna synpunkter och understryker samtidigt vikten av att verket i sitt arbete med reviderade farledsavgifter i möjligaste mån beaktar behovet av att underlätta överflyttning av gods från vägtransporter till sjöfart.”

– Sjöfartsverket är en myndighet som ska bära sin egna kostnader och de måste få in sina pengar, det förstår vi. Men uppenbarligen är det det enda de tänker på. Allt annat, att vilja minska miljöpåverkan och flytta gods från väg till vatten, verkar bara vara ett spel för gallerierna. Detta är vansinnigt dåligt skött anser vi, säger Pia Berglund.