Göteborgs hamn.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Ekonomi

Upp och ner för Göteborgs hamn

Under 2013 ökade rorotrafiken över Göteborgs hamn medan färre container skeppades.

Fjolårsstatistiken från landets hamnar börjar komma in allt mer och i Göteborgs hamn fanns det både ljuspunkter och tillbakagångar under 2013. 

Europa upp

På plussidan rapporteras att antalet roroenheter ökade med fyra procent till 557.000 jämfört med föregående år medan passagerartrafiken gick upp med en procent.

– Vi har länge pratat om att botten är nådd när det gäller Europahandeln, och nu ser vi för första gången på länge att svensk industri ökar sin handel med övriga länder inom Europa, vilket är mycket glädjande, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB. 

Nedåt globalt

På minuskontot finns att containertrafiken gick ner med fem procent till 858.000 teu och den minskade råoljeimporten bidrog till att energivolymerna minskade med åtta procent till 20,4 miljoner ton energiprodukter.

– Det är första gången sedan 2009 som de globala handelsflödena via hamnen minskar. Nu hoppas vi på en återhämtning under 2014, säger Magnus Kårestedt.

Göteborgs hamn som är viktig knutpunkt för den svenska bilexporten såg i princip oförändrade siffror, totalt passerade 163.000 nya personbilar hamnen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.