Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk

Strömma: ”Ingen medveten fuskmönstring”

Nu slår Strömma Turism & Sjöfart AB tillbaka mot anklagelserna om medveten fuskmönstring. I den mån fel har begåtts har det berott på misstag eller slarv.    

– Det enda vi har hittat är att några entreprenörer har rapporterat in felaktigt antal sjödagar för ett antal personer. Bland annat är det en rapportering som är uppåt väggarna. Det är förstås fel, men vi ser inget uppsåt med det utan snarare beror det på slarv, säger Per Jakobsson, rederichef på Strömma Turism & Sjöfart, som svar på SEKO Sjöfolks anklagelser

I det yttrande som Strömma Turism & Sjöfart nu har lämnat in till Transportstyrelsen som svar på SEKO Sjöfolks anmälan från i maj försvarar man sig på punkt för punkt mot brottsanklagelserna. Bland annat poängterar man att det går att tillämpa ”förenklad mönstring” för fartyg som går i inre fart – vilket samtliga Strömmafartyg alltså gör.  

– Ja, i fartygssäkerhetslagen står det ingenting om vad till exempel en servitris eller en däcksman ska arbeta med. Det är någonting som regleras av arbetsgivaren. Men självklart ska vi ha rätt säkerhetsbesättning och står det att vi ska två däcksmän så ska vi också ha det, säger Per Jakobsson. 

Har rätt utbildning 

I yttrandet försvarar man sig kraftigt mot anklagelserna att besättningen inte skulle ha rätt utbildning i Basic Safety och Crowd Management Training. 

– Det håller vi verkligen inte med om. Vi kontrollerar kontinuerligt att all besättning som jobbar på våra fartyg har rätt kompetens. Det gäller all personal, även till exempel servitriser. Sen ska man ju komma ihåg att kraven är lägre för besättning som jobbar i inre fart än i storsjöfarten. 

Att det är stor skillnad mellan fartyg som går i inre fart och i storsjöfart är enligt Per Jakobsson också en viktig faktor när det gäller påståendet om att felaktig mönstring skulle leda till att felmönstrad däckspersonal riskerar att få ut en ”obegränsad matrosbehörighet” efter 18 månader. 

– Det argumentet faller på sin egen orimlighet. De flesta hos oss sommarjobbar eller studerar samtidigt och vi har sällan någon som vill jobba heltid med det här. Det är inte sjöfolk i den meningen, säger Per Jakobsson och berättar att han inte känner till ett enda fall där någon tillgodoräknat sig tid från inre fart och sedan gått vidare direkt till storsjöfart: 

– Det skulle inte funka om det kom en däcksman från inre fart till storsjöfart. Den som verkligen vill jobba som matros går och studerar till det. 

Ska skärpa rutiner  

Strömma Turism & Sjöfart ska nu skärpa sina rutiner ytterligare för att det inte ska ske några misstag i samband med mönstringen hos bolagets underentreprenörer. 

– Vi ska ta tag i detta och utbilda de mönstringsansvariga hos våra operatörer så att de garanterat gör rätt. Samtidigt är systemet med mönstring omfattande och det är lätt att göra fel. Så även om vi självklart ser allvarligt på SEKO:s anmälan så är vi övertygade om att felen beror på slarv och okunskap snarare än att det skulle finnas något uppsåt bakom, säger Strömmas rederichef Per Jakobsson och fortsätter: 

– Det är lite tråkigt att SEKO drar upp det här så stort och använder sig av stora ord som fusk. Det blir lite oseriöst. Det finns ingen anledning för oss att fuska, och likadant är det med våra entreprenörer.