Kategori: Hamn/Logistik

Stenas terminalavtal i Göteborg sägs upp

Styrelsen för Göteborgs Hamn har sagt upp Stena Lines avtal för Danmarksterminalen i Masthugget, Tysklandsterminalen i Majnabbe samt färjeläget i Frihamnen – enligt styrelsen måste detta göras för att kunna ha ett nytt terminalavtal på plats 2015.

Avtalet mellan Göteborgs Hamn och Stena Line tecknades 1989, men nu flaggar Göteborgs Hamn för en hel del förändringar.

– Vi måste se över avtalen i sin helhet. Mycket har hänt sedan de tecknades. Färjebranschen har utvecklats, hamnen har fått en ny organisation och staden har visioner för älvstaden som inte fanns för tjugofem år sedan, säger Sven Hulterström, styrelseordförande i Göteborgs Hamn AB.

Det nya avtalet kommer att gälla under max tio år. Hamnstyrelsen sitter med två förslag för att anpassa verksamheten till stadens visioner om centrala älvstaden.

Det ena är att släppa den östra delen av Masthuggsterminalen för stadsutveckling och det andra att flytta Stenas fraktfärja (Stena Scanrail) som nu utgår från Frihamnen till Tysklandsterminalen.

Hamnstyrelsen framhåller dock att det inte blir några större förändringar för Stenas verksamheter.

– Vi tycker att nuvarande färjelägen fungerar mycket bra, både för godset och för passagerarna. Centralt läge är också viktigt för att Göteborgs ska vara en levande hamnstad, säger Sven Hulterström.