Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Tank

Spadtag nr 1 för rekordprojekt

Första spadtaget för ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal har tagits. Enligt Sjöfartsverket blir detta Sveriges största sjöfartsprojekt i modern tid.

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat innebär det så kallade Mälarprojektet i korthet att Södertälje kanal ska breddas och muddras, att slussen i Södertälje ska byggas om och förlängas samt att farlederna i Mälaren ska muddras.

Bättre infrastruktur

Syftet är att förbättra infrastrukturen och säkerheten för sjöfarten på Mälaren och att göra det möjligt för större fartyg gå in till hamnarna i Västerås och Köping. Det innebär att när arbetena är avslutade i slutet av 2019 kommer farleden att vara dimensionerad för fartyg som är 160 meter långa och 23 meter breda istället för dagens 124 x 18 meter.

– Projektet är nödvändigt för att öka säkerheten i Södertälje kanal och Mälaren, säger Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket, som leder projektet.

Miljardnota

Enligt Sjöfartstsverket beräknas Mälarprojektet kosta cirka 1,45 miljarder kronor (prisnivå 2009). Finansieringen kommer från Trafikverket (1,089 miljarder varav 22 miljoner är EU-anslag), Sjöfartsverket (200 miljoner), Västmanlands län (100 miljoner), Västerås stad (70 miljoner), Köpings kommun (20 miljoner) och Mälarenergi (2 miljoner).

Förbättringar i Västerås och Köping

Parallellt med Mälarprojektet ska Västerås och Köping förbättra sina respektive hamnar för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. I Västerås och Köpings hamnar kommer åtgärder att göras i hamnbassänger, kajer och för anslutande infrastruktur. Den första fasen av arbetena i hamnarna beräknas vara klar 2020.

– Mälarprojektet leder till ökad kapacitet och förbättrar Mälarhamnars konkurrensfördelar. I en region med stark tillväxt, där vi redan idag har stora andelar av Sveriges konsumtion och produktion, är projektet ett välkommet bidrag för ett fungerande trafiksystem, säger Carola Alzén, vd för Mälarhamnar.

Planerade sluss-stängningar

Enligt Sjöfartsverket innebär Mälarprojektet att det kommer att förekomma ett antal planerade avstängningar i Södertälje sluss upp till en max en vecka åt gången. Man poängterar dock att en förutsättning för projektet är att sjötrafiken ska kunna vara i drift under byggtiden.

Här finns mer information om Mälarprojektet.