Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Politik | Passagerarsjöfart

Upphandling av skärgårdstrafik avbryts

Den mycket infekterade striden kring upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts – Moderaterna viker för kritiken.

– Trots intensiva samtal finns en upplevelse av obesvarade frågor kring upphandlingen av sjötrafiken. Detta – tillsammans med vår önskan att finna bred samstämmighet – gör att vi nu kommer att ta initiativ till att avbryta upphandlingen, säger trafiklandstingsrådet Christer G. Wennerholm (M) och fortsätter:

– Nu ska vi lägga vår kraft på att säkerställa att sjötrafiken blir trygg och bra utifrån dessa nya förutsättningar. Vi ska också ta tillvara alla de kloka tankar som inkommit om hur trafiken kan utvecklas och bli bättre. 

Moderaterna vill – för att lösa knutarna – inrätta ett sjötrafikråd där boende och verksamma i skärgården ska finnas representerade.

Hamntrafiken klar

Under förra veckans möte i Trafiknämnden i Stockholms läns landsting skulle beslut om tilldelning av den sjöburna trafiken i Stockholms skärgård ha tagits, men ärendet plockades helt enkelt bort från agendan.

Oppositionen (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) samt Folkpartiet och Centerpartiet har i varierande grad riktat skarp kritik mot hanteringen av upphandlingen.

Allianspartierna har dock kommit överens om en del av upphandlingen, den som gäller hamntrafiken. Efter godkännande av trafiknämnden har Waxholmsbolaget tilldelat Serco/Strömma kontrakt för hamntrafiken/Djurgårdsfärjan. Kontraktet löper över åtta år och är värt 145 miljoner.

Fyra huvudomområden

Upphandlingen av Waxholmstrafiken styckar skärgården i fyra huvudområden: Mellanskärgården, Stockholms hamn (Djurgårdsfärjorna) samt Norra respektive Södra skärgården. Följande linjer omfattas inte av de aktuella upphandlingarna utan kommer att upphandlas separat: Simpnäs-Arholma, Räfsnäs-Tjockö-Fejan, Dalarö-Ornö, Ankarudden-Landsort och Ropsten-Tranholmen-Storholmen samt kompletteringstrafik.

De nya avtalen för skärgårdstrafiken ska gälla i tio år med möjlighet till förlängning i fem år med start i vår.