Kategori: Regelverk | Hamn/Logistik

”Ska titta på godsflöden med potential”

För att öka andelen kust- och inlandssjöfart ska Sjöfartsverket analysera vilka godsflöden som har potential och peka på vilka incitament och styrmedel som krävs.   

– Det exakta innehållet i direktivet har vi ännu inte sett, men generellt uttryckt ska vi titta på olika godsflöden och se vilka som har utvecklingspotential och hur de kan utvecklas vidare och förbättras för att på så sätt utveckla landinfrastrukturen, säger Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket, angående det uppdrag man nyligen fått från regeringen om att analysera hur kust- och inlandssjöfart ska kunna öka. 

Bränsle till Mälaren 

För att exemplifiera vilken typ av godsflöden man ska titta närmare på nämner Marielle Svan det faktum att mycket gods idag skeppas till södra Sverige och västkusten för att därifrån gå vidare med lastbil upp till exempelvis Stockholm och vidare norrut, för att istället fraktas på fartyg hela vägen. Ett annat mer specifikt exempel är bränsledistributionen i Mälardalsregionen, där oljedepåerna i Loudden och Berg ska avvecklas inom några år för att då ersättas av nya depåer i Södertälje.

Nya alternativ

– Idag går det ju tankfartyg med bränsle till Loudden och Berg, varifrån bränslet går med lastbil till Stockholm, vilket inte är helt bra. Istället vore det bättre om bränslet gick med pråmar i Mälaren, och då pratar vi förstås om moderna och fräscha pråmar som drivs med alternativa bränslen, säger Marielle Svan och fortsätter:

– Vi måste hitta nya alternativ, och nu ska vi peka på vilka incitament och styrmedel som krävs.

”Ambitiöst”

Enligt uppdragsdirektivet ska utredningen vara klar den 31 december 2016, vilket enligt Marielle Svan är en något tajt tidsplan.

– Men det är också ett väldigt ambitiöst uppdrag, som vi ser väldigt positivt på. Vi är jätteglada över uppdraget, säger Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.