Fotograf: Ystad Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Sjöfartsverket ansöker om muddring i Ystad hamn

Sjöfartsverket har lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen om muddring av farleden in till Ystad Hamn samt hantering av muddermassor. Muddringen kommer att göra det möjligt att ta emot fartyg som är upp till 250 meter långa.

Muddringen kommer att ske nästan ända fram till det nya färjeläget. Maximalt djupgående ökar från nuvarande 6,7 meter till 8,4 meter. På så sätt kan Ystad ta emot fartyg upp till 250 meters längd som är en rejäl ökning från dagens maxkapacitet med 170 meters längd. Det uppger Petter Löfgren, projektledare hos Sjöfartsverket, på myndighetens hemsida.

”Relativt okomplicerat”

Sjöfartsverket betraktar muddringsåtgärden som relativt okomplicerad. Det beror på att inga miljögifter har påträffats, inga särskilda skyddsåtgärder behövs för skilda djurarter och arbetet planeras till en period när ingen reproduktion sker av fiskyngel.

Sammanlagt är det 71.000 kubikmeter som ska muddras under den månad som arbetet planeras pågå. I samband med detta görs också översyn av säkerhetshöjande utrustning längs farleden. Arbetet som helhet planeras avslutat sommaren 2022.

Nya pirhuvuden

Ystad Hamn, som är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn med daglig trafik till Bornholm och Polen, håller som bäst på att avsluta sin del i projektet som bland annat innefattar nya pirhuvuden och två nya kajlägen med logistiklösningar som ligger väl skyddade innanför vågbrytarna. Det uppger Sjöfartsverket på sin hemsida.