Fotograf: US Senate

Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart | Politik

Senator pressar Carnival

US Coast Guard har gjort en genomgång av samtliga haveriutredningar som genomförts på stora passagerarfartyg sedan 2008. Totalt hittade man 138 incidenter av vilka 92, eller två tredjedelar, var på Carinval-ägda fartyg.

Det här anser senator Jay Rockefeller är alarmerande och har i sin roll som ordförande i Senatens handels-, forsknings- och transportkommitté skrivit brev till rederiets styrelseordförande och koncernchef Micky Arison.

Bakgrunden till brevet är haveriet på Carnival Triumph nyligen då fartyget fick en brand i maskin, förlorade elförsörjning och drev hjälplöst i Mexikanska Golfen innan fartyget med över 4.000 personer ombord kunde bogseras in till Mobile efter ungefär fyra dygn.

Senatorn skräder inte orden.

– Jag är djupt bekymrad över denna incident, men jag kan inte påstå att jag är förvånad, skriver Rockefeller i brevet

– Det här bara en i en lång rad av allvarliga och problematiska incidenter som har involverat era kryssningsfartyg.

Federala kostnader 

I brevet kräver han nu svar på ett antal frågor, bland annat vad rederiet egentligen har lärt sig av incidenten på Carnival Splendor 2010 som var snarlik den på Carnival Triumph. 

Enligt Rockefeller har assistans bara vid dessa två incidenter kostat kustbevakningen och flottan över USD fyra miljoner. Detta belastar federala skattebetalare, och eftersom Carnival knappt betalar någon federal skatt vill senatorn veta om rederiet avser ersätta staten för dessa kostnader. Rockefeller skriver också att rederiet kontinuerligt använder och utnyttjar en mängd olika tjänster av kustbevakningen och andra federala myndigheter och nu vill han veta om Carnival anser att de federala skatter man betalar täcker dessa kostnader.