Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Samråd inleds om farledsfördjupning i Göteborg

I dag kan världens största fartyg bara vara lastade till hälften när de anlöper Göteborgs hamn. En farledsfördjupning krävs och nu har samrådsprocessen inför projektet startat.

Syftet med projektet Skandiaporten är att fördjupa samt bredda farleden i Göteborgs hamn. Dessutom kommer projektet att innebära kajförstärkningar. Det är en del av den nationella infrastrukturplanen 2018-2029 och är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn AB. Staten kommer att delfinansiera projektet med 1,255 miljarder kronor. 

– Nuvarande farledsdjup begränsar svenskt näringslivs möjligheter att nå globala marknader på ett effektivt och hållbart sätt. Det kanske låter drastiskt, men farledsfördjupningen är avgörande för AB Sveriges fortsatta konkurrenskraft, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Arbetsgången

Kajförstärkningsarbetet är planerat till 2022, muddringen till 2024 och arbetet ska vara färdigt 2026. Farleden ska fördjupas med cirka 4 meter för att tillgodose behoven av de största fartygen med ett djupgående på 16,5 till 17,5 meter. När fördjupningen väl är färdig beräknar man att ungefär 12 miljoner kubikmeter kommer att ha grävts upp. 

Simulationer

På Lindholmen har lotsar från Göteborgs lotsområde genomfört körningar på Sjöfartsverkets simulatorer. Två parallella arbetslag har kört cirka 120 simulationer utifrån skiftande väderläge och vindförhållanden.

Miljö

Innan allt arbete kan starta måste det ske en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan lämnas in hos Mark- och miljödomstolen. Det här innebär utredningar om buller, grumling, marinbiologi och ifall det finns förorenade sediment på botten.

Här kommer samrådsprocessen in, vars syfte är att informera om projektet och få in synpunkter som leder till rätt omfattning av utredningar och miljökonsekvensbeskrivningen innan ansökan till Mark- och miljödomstolen sker. Samrådsprocessen är öppen till slutet av februari.