Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Rorotrafiken ljusglimt i Göteborg

Rorotrafiken ökar i Göteborgs Hamn jämfört med förra året. Samtidigt fortsätter importen av energiprodukter att minska.

Färska siffror från Göteborgs Hamn för det tredje kvartalet 2014 visar att rorotrafiken ökade med tre procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med samma period 2013. Även när det gäller hela perioden januari-september pekar siffrorna uppåt – även där har volymerna ökat med tre procent vid en jämförelse mellan 2014 och 2013.

– Våra roro-volymer har haft en stabil tillväxt under hela året, trots rapporter om inbromsad tillväxt i Europa, säger Magnus Kårestedt.

Negativt på lång sikt 

Även containertrafiken ökade under årets tredje kvartal. Jämfört med samma period 2013 gick denna trafik upp med två procent, och totalt hanterades 208.000 TEU under månaderna juli till september.

– Vi ser ett något starkare tredje kvartal i år än under motsvarande period förra året, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn i ett uttalande.

Trots den svaga ökningen för containertrafiken under årets tredje kvartal har dock volymerna minskat med fem procent om man tittar på hela perioden januari-september och jämför 2014 med 2013. Under årets nio första månader har 632.000 TEU hanterats, medan 668.000 TEU hanterades under motsvarande period förra året – något som uppges bero på att handeln med de snabbväxande ekonomierna i Asien och Mellanöstern har gått ner.

Uppåt för passagerartrafiken

En ytterligare ljusglimt är att passagerartrafiken ökade med tio procent under årets tredje kvartal, och att denna trafik ökat också om man tittar på hela perioden januari-september.

Samtidigt visar de nya siffrorna att antalet personbilar som passerat Göteborgs Hamn har minskat. Under årets tredje kvartal hanterades 34.000 nya personbilar, vilket är en minskning med sex procent jämfört med samma period 2013. Ser man till hela perioden januari-september har dock antalet hanterade bilar ökat med nio procent.

Låga marginaler

Ännu sämre har det gått för energiprodukterna. Under tredje kvartalet minskade importen av råolja och skeppningen av raffinerade produkter med 14 procent. Även för perioden januari-september är det negativa siffror: jämfört med 2013 har importen minskat med tolv procent.

Enligt hamnen beror minskningen på att det är låga marginaler för de raffinerade produkterna och att det finns en osäkerhet om oljepriset globalt.

Kommentarer

  • Elake kaptenen

    Jaja, nu försvinner en stor del av StoraEnso-trafiken. Då minskar RoRo antalen igen…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.