Fotograf: Ystad Hamn Logistik AB

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Rekord i Ystad Hamn

I Ystad hamn ökade alla godsslag utom järnvägsvagnar 2015. Rekordnivåer till Bornholm.

Över tre miljoner ton gods passerade Ystad Hamn förra året, 3.095.016 för att vara exakt. det är en ökning med 1,1 procent jämfört med 2014.

– Statistiken från 2015 visar att trafiken i Ystad Hamn fortsätter att peka stadigt uppåt, undantaget är antalet järnvägsvagnar som minskar något. Det konventionella godset samt gods på lastbil och trailer ökat desto mer och därmed blir den totala slutsiffran högre än förra året, säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB.

Det totala passagerarantalet steg med 1,5 procent och håller trenden i sig kommer två miljoner passagerare passera Ystad Hamn 2016. Personbilstrafiken över Ystad till Bornholm och Swinoujscie, ökade med 4 procent till 511.543 bilar.

– Ser vi på totalsiffrorna för 2015 har hamnen satt nytt rekord i antal passagerare och personbilar. 2015 var också det näst bästa året i avseende gods och lastfordon. Utvecklingen är mycket positiv och än en gång befäster hamnen sin position som en av Sveriges största hamnar, den tredje största avseende färjepassagerare, säger Björn Boström.