Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi | Politik

Rekord för Copenhagen Malmö Port

Året har börjat bra för Copenhagen Malmö Port (CMP). Bland annat slog man i mars månad rekord i antalet bilar som lastades och lossades.  

Tre olika rekord noterades för CMP i mars månad: dels antalet hanterade bilar, dels antalet ankommande bilar på ett fartyg, dels antalet ankommande oceangående fartyg. Dessutom räknar CMP med att volymerna totalt sett kommer att öka under 2013 jämfört med förra året. 

”Rekorden viktiga”

När det gäller antalet lastade och lossade bilar i Malmö hamn så uppgick de i mars till rekordsiffran 55.558. Det tidigare rekordet, som var från samma månad förra året, var 53.613. 

Dessutom slog man i mars dubbelt rekord i antalet ankommande bilar på ett enda fartyg: det tidigare rekordet på 3.735 slogs först av Toledo med 3.772 bilar och därefter av Brasilian Highway med 4.450.  

Det tredje rekordet gäller antalet oceangående fartyg som i mars uppgick till sju stycken, medan det vanligtvis ankommer runt fyra fartyg i denna storleksklass till Malmö hamn. 

– Rekorden är viktiga för CMP eftersom de bekräftar vår position som storhamn för distribution av bilar i Norden och Ryssland, säger Johan Röstin, vd för CMP.

Räknar med tillväxt

De flesta bilarna utgörs av Toyotabilar från Japan och andra tillverkningsländer som ska vidare till främst den ryska marknaden, där det fortfarande råder stark köpvilja för privatfordon.

– Bilvolymerna för januari, februari och mars ser mycket bra ut. Vi räknar med tillväxt inom bilhanteringen under 2013 jämfört med förra året som slutade på totalt 419.000 bilar, säger Johan Röstin.

Besök av minister

På onsdagen fick CMP besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ihop med landshövding Margareta Pålsson. Ministern fick information om CMP:s verksamhet och den pågående utbyggnade av Norra Hamnen, där CMP redogjorde för behovet av att förbättra väg- och järnvägsnätet i hamnen. 

– Skåne är en viktig region när det kommer till transporter både inom och utanför landet. För att fjärr-, gods- och pendeltågstrafiken ska fungera har infrastrukturen i och runt hamnen i Malmö stor betydelse, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Hoppas på ny bro

CMP:s mest prioriterade förslag för att öka framkomligheten är en järnvägsbro mellan Mellersta Hamnen och Norra Hamnen, ”Norra Hamnbron”, och enligt Johan Röstin är det glädjande att Catharina Elmsäter-Svärd och länsstyrelsen genom Margareta Pålsson nu visar intresse för hamnarnas utvecklingsmöjligheter i regionen.

– Vi ser ett stort värde i möjligheten att gemensamt diskutera hur de kan förbättras i ett långsiktigt perspektiv, säger Johan Röstin.

Kommentarer

  • Anonymous

    bra jobbat!!

  • Janne

    Bilhamnen är det enda som varit Malmö till gagn. Resten har danskarna lagt beslag på tack vare Reepalu och gänget:-(

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.