Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik | Tank

Preem ger miljörabatt i Brofjorden

Preemraff Lysekil i Brofjorden gör som Göteborgs Hamn och sänker hamnavgifterna för miljövänliga fartyg och fartyg som drivs med LNG.    

– Vi äger hamnen i Brofjorden och gör det här som ett incitament för att göra fartygen mer miljövänliga. Vi hoppas att redarna ska se även den ekonomiska fördelen i att till exempel gå över till LNG, säger Greta Hjelte Berndolf, vettingkoordinator hos Preem. 

Två olika rabatter

Rabatten som Preemraff  Lysekil tänker erbjuda i Brofjorden kommer – i likhet med den reducering som Göteborgs Hamn ska ge – att gälla från och med 1 januari 2015 och i fyra år framåt. Den består dels av en 10-procentig rabatt för fartyg som uppnår så kallad grön nivå i indexet Clean Shipping Index, dels av en 20-procentig rabatt för fartyg som drivs med LNG. 

Totalt kan ett fartyg alltså få 30 procent rabatt på hamnavgiften. 

– Man får en viss procents minskning på hamnavgiften beräknat utifrån fartygets grosston. Man betalar x antal kronor per grosston i avgift, och då kan man alltså få exempelvis 10 procent rabatt på det, säger Greta Hjelte Berndolf.

Poängsätts

CSI-indexet har tagits fram av det västsvenska projektet Clean Shipping Project och består fem olika kategorier – CO2, NOx, SOx, vatten/avfall och kemikalier – där fartyget poängsätts utifrån en fastställd referensram. Enligt Greta Hjelte Berndolf måste ett fartyg få bra poäng i samtliga fem kategorier för att hamna på grön nivå, eller good performance som det också kallas.  

– Av de tankfartyg som kommer till Brofjorden är det i dagsläget bara fyra stycken som ligger på grön nivå. Sedan finns det några till som skulle kunna komma upp på grön nivå, men som ännu inte har verifierat sig. Verifieringen utförs av klassningssällskap och innebär därmed en extra kostnad för redaren. Men med den här rabatten kanske fler rederier inser värdet av att göra verifieringen. 

LNG-fartyg på gång 

När det gäller LNG-drivna fartyg så är det ännu färre sådana som i nuläget kommer till Brofjorden. 

– I dagsläget är det bara LNG-fartyget Coral Energy som både transporterar och går på LNG, och som kommer ett par gånger i månaden till Brofjorden. Men nu har också Terntank beställt ett LNG-drivet produkttankfartyg som levereras 2017 och ska gå i time charter för Preem, säger Preems vettingkoordinator Greta Hjelte Berndolf. 

”Mycket positivt”

Preemraff  Lysekils rabattbeslut välkomnas av Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening. 

– Det är väldigt roligt. Sjöfartsverket har ju sagt att man vill ha ett indexbaserat sjöfartsavgiftssystem på plats till 2017, där man enkelt uttryckt ska få mer rabatt ju mer miljövänlig man är. Och fram till dess är det mycket positivt att Preemraff i Lysekil och Göteborgs Hamn ger en early mover-rabatt på det här sättet.

Kommentarer

  • Maria

    Bra gjort!

  • Anonymous

    Hmm, de äger hamnen! Endast deras egna laster passerar över kajen. Varför i hela friden skall de ta betalt överhuvudtaget?
    Tänk om andra företag gjorde samma sak när t.ex. lastbilar skall hämta från deras godsdepåer? Skulle det fungera? Nej, men inom sjöfarten kan man både ta betalt för varan och möjligheten att ta ombord varan. Otroligt!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.