Fotograf: Göteborgs stad

Kategori: Politik | Hamn/Logistik | Regelverk

Debatt: ”Politikerna måste styra upp myndigheterna”

Politikerna pratar sig varma för sjöfarten men svenska myndigheter och tjänstemän gör allt för att hindra en positiv utveckling för svensk sjöfart, skriver konsulterna Göran Värmby och Bertil Arvidsson.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv
 • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Kommentarer

 • Tjabo

  Bra sagt. Instämmer helt och håller.

 • Anonymous

  Tack för fin sammanfattning av nuläget. Politikerna tycks helt tappat kontakten med sig själva och det syfte de en gång hade? Många är oroade för ungdoms brottslighet och liknande men den skada som politikerna gång på gång orsakar sina väljare och skattebetalare är långt större. När skall vi väljare och medborgare vakan upp och agera?

 • Anonymous

  Bertil vet vad han talar om..Bra!

 • Anders Strömstedt

  Tänker att detta är en målande bild av inkompetensen för styrningen av sjöfarten. Inser sedan att samma tankar och kompetens finns i alla andra områden ”staten” kontrollerar. Förstår direkt varför folkets förtroende för välfärdsstaten urholkas. Om det ser så här illa ut inom området sjöfart förstår man lättare varför vi har annan infrastruktur som inte fungerar eller går på knäna.

  I stort sett alla politiska- och tjänstemannabeslut som tagits sedan 1 oktober 1969 har lett till denna utförsbacke som mer och mer liknar ett störtlopp in i fördärvet. Sjukvården, skolan, försvaret, polisen och så vidare, finns det något område där man inte misslyckats? Förutom att höja skatterna?

 • Johnny Ask

  Hisingbron har varit en riktig följetong och nu är det äntligen klubbat ,
  att det blir en sk. lågbro, segelhöjd 16 – 19 meter.

  En ny tunnel under Göta älv är också diskuterad, sedan länge.
  Den gamla tunneln kommer , då den nya är klar, att vara i stort sett till för lokaltrafiken.

  Hisingbron ska rivas och den gamla gasklockan skall rivas.

  Där öppnar sig stora ytor på båda sidor älven.

  Spårvagnstrafiken läggs i ett rör under älven , ungefär i linje med den sträckning den har idag.

  Detta upplägget måste vara billigare än att bygga bron , enbart.

  Vänersjöfarten kan räddas och uppgraderas.

  Det statliga bidraget till brobygget, kan gå till reparationen av slussarna i Göta kanal.

  Många hälsningar
  Johnny Ask
  Sjökapten

 • Fredrik Ahlman

  Det är knappast illvilja som ligger grund för senaste tidens många både knepiga och ologiska avgiftssystem, inriktningar och beslut utan snarare ett tecken på en bred okunskap.
  Gemene man känner inte sjöfarten och dess behov samt förutsättningar. Vidare känner man inte vad sjöfarten gör för landet. Sjöfarten skapar stora ringar på vattnet.
  Då sjöfarten blir alltför anonym för de stora skarorna, blir också dess frågor marginaliserade.

  Jag tror det finns ett stort informationsbehov rörande hela den ”blå sektorn”. Jag tog nyligen del av nya strategin för yrkesfisket där just informationsbehovet om den viktige yrkesfiskaren och dess yrke lyftes. Jag tror samma informationsbehov rör sjöfarten. Jag läste den strategin för att identifiera gemensamma nämnare med sjöfarten i olika frågor.

  Det behövs information i en positiv anda och visa på allt som faktiskt görs för miljön, teknikutveckling, säkerhet och positiva synergier. Dvs allt som inte ”dokumentären fraktad” på SVT sökte visa upp.
  Det behövs olika information på olika nivå beroende på vilken målgrupp som avses.

  Tack för en bra samlad artikel.

 • Albin

  kommer ihåg när jag som ung sjöman i slutet av 50talet så fanns det en låg svängbro nedströms hisingebron.hur fungerade den?

 • SE

  Inte konstigt alls hela Sverige håller på att bli ett samhälle styrt av tjänstemän som har hand om bara ett fåtal områden. Men där dom lägger stor vikt på att vara duktiga tror dom genom skapa strikta och hårda regler. Hur många sjöbefäl sittet inte på myndigheter etc och skapar rigida regelverk, millimeter tolkning av befintliga. Kanske är sjöbefälsutbildningen för akademisk och inte en yrkesutbildning som förr ett problem?

 • Christer Jendrén TCK

  Cykelmaffian har snart tagit över i alla svenska städer på så sätt att allt planeras för hojåkarna dvs vägar och gator samt även broar för att man inte skall behöva jobba i uppförsbackar hur transportnäringen skall kunna fungera skiter man i eller har inte en susning om. När det inte finns nån politiker som kan ämnet blir det ju tjänstemännen och myndigheterna som kör sitt race utan att se längre än näsan räcker och det är inte långt det.

 • Bendix

  Bra skrivit! Det tråkiga är att det är sant.
  Dessutom, vilket det är ganska lite väsen om, förvånande nog: Den planerade brons segelfria höjd I öppet läge är I princip densamma som den gamla I nerfällt läge, 19 meter.
  Jag undrar hur man tänkte där, om alls.
  Någon skeppare kanske vet vad det lägsta hindret, annars, är på sträckan?

  • Anonymous

   lite längre upp kommer marieholmsbroarna två svängbroar på 5,9m tågbroar och även cykelbanor, där har man fått vänta många timmar på öppning som mest en gång 2 timmar för 11 tåg skulle passera.
   Sen kommer jordfallsbron uppe i Bohus den är på 11m. sen finns det fler broar på vägen upp för älven som bara är ett par meter som måste öppnas ( 2-5m), skillnaden är dock att Göta älvbron ligger centralt mitt i göteborg och skapar kaos i trafiken vid öppning vilket gör det helt sjukt att bygga en sådan låg bro där det gör mest skada vid öppning

 • Kapten MS Looiersgracht

  Bort med dessa folk valde idioter som cyklar över bron, det finns färgor som kan användas eller
  bättre så kan de söka bostad i närheten av deras arbetsplats. Som det ser ut nu blir dessa arbetsplatser för dessa cyklister i stan bara är tillfälligt. Vi kommer att rösta bort dessa politiker
  som ej tar hänsyn till befolkningen och industi runt värnen med 100 000 tals arbetstagare.
  Det finns ej demokrati i Göteborg. Vi minns trängselskatten. Det är ett gäng ej komponenta amatörer och svikare som styr. Bort med dessa, vi vill ha demokrati i vår stad.

 • Göran Andersson

  Bra artikel men kanske inte helt tjänstemän och myndigheters fel. Tyvärr så agerar de med vad de tror är PK(politiskt korrekt) i varje enskild myndighet. Problemet är snarare politiskt eftersom det aldrig har tagits ett helhetsgrepp över infrastrukturen i Göteborg i kombination med Vänerområdet. Vi måste ha en samtidig uppfattning om sjöfart/infrastruktur och utveckling i Vänerområdet och Göteborg samt hela västra Götaland regionen. Ombyggnad av slussar i Trollhättan och kanske med förbindelse via Kungälv/Nordre älv , industrilokalisering till området kring Vänern , fördjupning av farleden till Göteborgs Containerterminaler . Hur vi tar gods in/ut från dessa landområden osv. Nu tar man ett projekt i taget utan att riktigt se hur det påverkar framtiden för andra tänkbara satsningar. Dags för politiska ledningen att ta ett helhetsgrepp, och engagera alla krafter.

 • Kalle Sjöman

  Tuentals mäniskor dog/offrades för att Sverige skulle få en hamn här-Göteborg.
  Dagen samhälle skall bygga om hamnen till,bostäder,kaffe´r och strandpromenader.
  Det finns en hel del andra aspekter som visar på en samhällsriktning som inte har någon självbevarelsedrift. ( varför produsera här när man kan köpa )

 • Anders Strömstedt

  Sverige är demokratiskt. Såtillvida att vi väljer våra representanter i demokratiska val. Därmed anses att demokratin är uppfylld.
  Sverige har också ett system som förbjuder ministerstyre. Med andra ord så skall inte den demokratiskt valde representanten kunna styra tjänstemännen.
  Tjänstemännen väljer vi inte. De tillsätts oftast av mer eller mindre kunniga inom samma förvaltning. Tjänstemännen har inget ansvar, eftersom Ämbetsmannaansvaret togs bort den 1 januari 1976. Tjänstemännen kan inte heller avskedas, även om de visar sig odugliga.
  Sammantaget har vi i Sverige ett ”demokratiskt” system som inte fungerar.

  Detta framkommer tydligt när man tittar på infrastrukturen i Västra Götaland och då framförallt med byggandet av en lågbro över Göta Älv. En bro som kommer försvåra befintlig sjöfart till och från Vänern, samt förhindra utbyggnad av samma sjöfart. Konsekvenserna blir mycket tydliga när gods måste flyttas över på lastbil/tåg för att kunna passera flaskhalsen Göta älv och Trollhätteslussarna. De flesta politiker, tjänstemän och medborgare förstår inte omfattningen av denna godsmängd. Det kommer dock bli uppenbart när E6 fylls igen av lastbilar. Varje fartyg behöver nämligen ersättas med minst 90 lastbilar för att klara samma godsmängd! Vad detta innebär för miljö, natur och nollvision klarar nog de flesta att räkna ut, dock ej lokala tjänstemän i Göteborg.

  Sverige är med andra ord unikt. Vi har sett till att skapa ett system som inte kan kontrolleras av dem vi har valt i allmänna val. Våra grannländer har andra system och har tydligare ansvar både för folkvalda och tjänstemän. Eftersom undersökning efter undersökning visar att medborgarnas förtroende för politiker och myndigheter minskar i alarmerande tack så borde debatten handla om hur Sverige styrs. Denna debatt har dock helt uteblivit.

 • Benny Carlson

  Svensk sjöfart i allmänhet och närsjöfart i synnerhet har under lång tid haft två huvudproblem med att nå fram till berörda politiker, de är
  1 Volvo lastvagnar.
  2 Scania.
  Våra närmaste grannländer har inte dessa problem med tillhörande lobbygrupper, vilket också avspeglar sig i en blomstrande sjöfart.
  I Göteborg, så säger elaka tungor, att Volvo har en egen ingång i kommunkontoret.

  • MJ

   Knappast

  • Sjöman

   Å det är ju lite konstigt då många av de berörda politikerna är bilfientliga i andra frågor.
   Volvos inflytande har nog minskat sedan Göran Johansson lämnade, nu är det andra som ligger på, som inte förstår eller bryr sig om att det dom designar, säljer, köper, administrerar, utbildar etcetera också måste transporteras.

 • Anonymous

  Lägg denna debatt-artikel på Anna Johanssons bord å det snaraste! Bra skrivet!

 • Per Nilsson

  Sedan varven och med dom de stora svenska rederierna försvann så vände media och folket ryggen mot sjöfarten. En person i 40-års åldern idag var i 10-års åldern när de sista resterna försvann och har inga minnen av varvsepoken och dom stora rederierna, men dom sitter säkert på viktiga positioner och det kan vara journalister också. Tall Ship Races arrangeras i Halmstad nästa år då borde alla organisationer inom sjöfarten bygga en stor utställning om sjöfarten och dess betydelse. Tio tusentals turister kommer så färjerederierna borde vara i främsta ledet. Låt inte telefonabonnemangsförsäljare, och andra landbaserade marknadsmånglare ta över denna stora maritima händelse. Ta chansen alla sjöfartsaktörer att gemensamt informera alla besökare om sjöfartens betydelse då, nu och i framtiden med en proffsig utställning.

  • SJ

   Det verka som om dagens folk inte ens från vilket håll regnet kommer ifrån.

 • Göran Andersson

  Den valde representanten, dvs ministern styr genom regeringen alla statliga myndigheter genom budget och förordningar. Demokratin fungerar

 • ANONYM

  Tyvärr beror utslaget i rätten på att ansvarig myndighet för riksintresse sjöfart sa ja. Ansvarig myndighet för riksintresse sjöfart heter…. Trafikverket…
  Trafikverket har inte (möjligen har man hunnit anställa sen jag sist kollade) någon enda sjöfartskunnig anställd.
  Den sjöfartskunniga myndigheten som tidigare hade ansvar vör detta, Sjöfartsverket, slogs med näbbar och klor för att få en högre segelfri höjd.
  När ansvarig myndighet säger ja.. står särintressen… inte högt…
  Kanske kan man be om att ändra ansvarig myndighet innan man överklagar.. då kommer utslaget se annorlunda ut.

  Trafikverket har ju inget självändamål för sina paradgrenar i detta vad gäller sina riksintressen…

 • Steph

  Det pratas om ”riksintresse” är det bara ett begrepp eller? I så fall kan inte Göteborgs stad styra och ställa hur vänersjöfarten ska bedrivas. Någon nämde Nordre älv som ett alternativ? Jag lyckades gasa mig igenom fördämningen ’med en liten bunkerbåt vi hade hämtat i Lysekil, bara för att konstatera att bron vid kungälv var stängd. Jävla stengärdsgård det gick knappt att vända båten, men speed Made Good tillbaka till Gbg. Men eftersom jag kommer från bräckvattensidan kanske man inte har rätt att en åsikt i frågan!?

 • Andreas Åsenholm

  Det kanske behövs en samhällskris, för att politikerna och allmänheten skall bli medvetna om sjöfartens betydelse för vår vardag men också för dess betydelse för de vitala samhällsfunktionerna. Idag fungerar ju alla sjöbaserade leveranser, så ingen behöver bry sig – och det är just det som är problemet. Gör bara ett litet tankeexperiment: Ta bort alla produkter som kom hit sjövägen, vilka du använder under en dag, då kommer du få se hur mycket som återstår. En sak är dock säkert: utan sjöfart kommer din vardag se helt annorlunda ut!

 • Jonas

  Visste ni att när frågan om en kanal mellan Vänersborg och Uddevalla var på tapeten på 1830 talet så stoppades det förslaget effektivt av den dåvarande sociten i Göteborg. Köpmännen och redarna i Göteborg ville för allt i världen inte tappa godset till och från Vänern som dom gjorde bra affärer på.
  Lite annorlunda idag när dom inflytelserika i samma stad gör vad kom kan för att bli av med trafiken! Natyrligtvis bra att vi har folkvalda som representerar alla samhällsklasser men kanske det krävs någon kunskap och erfarenhet från näringslivet för att ta rätt beslut? Alla kanske inte skall vara stöpta i samma ”rödgröna röra”?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.