Det är oklart om förslaget om tillfälligt sjöfartsstöd hinner behandlas före semestrarna.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Regelverk

Oklart när beslut om sjöfartsstödet kommer

Föreningen Svensk Sjöfart tror att ett regeringsbeslut om det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet kommer före semestrarna. Men det finns osäkerhetsmoment.

Efter en vår av opinionsarbete från sjöfartsnäringen kom så beskedet i veckan från regeringen att man har kommit överens med samarbetspartierna Centern och Liberalerna om ett förslag om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, som även ska gälla anställda på fartyg som tas ur trafik. 

Förslaget, som skickades ut på remiss den 2 juni, omfattar även sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik. Anpassningen föreslås gälla retroaktivt från den 13 mars till och med som längst utgången av 2020.

Innan ett regeringsbeslut kan tas om en tillfällig förordning måste dock EU-kommissionen godkänna stödet.

”Efter semestrarna”

Det var Delegationen för sjöfartsstöd, som lyder under Trafikverket, som i mars utarbetade förslaget. Den som har haft kontakt med infrastrukturdepartementet inför offentliggörandet av förslaget är Trafikverkets presschef Bengt Olsson. Han säger till Sjöfartstidningen att han tror att ett besked från EU-kommissionen kommer att dröja ett par veckor. 

– Sen ska det lämnas ut ett uppdrag med ett antal parametrar som ska besvaras, till exempel hur ansökningsförfarandet ska gå till. Jag gissar att vi inte kommer att ha en riktigt klar bild av hur det här kommer att se ut förrän efter semestrarna, säger han.

Positiva tongångar

Från sjöfartsbranschen hörs positiva tongångar. Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, säger i en kommentar på organisationens hemsida att regeringens förslag räddar sjöfartsnäringen i den situation som den nu befinner sig i.

Hans kollega, Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson, säger till Sjöfartstidningen att han förutsätter att förslaget inte bör möta några hinder i samband med EU:s behandling av ärendet och att den bör kunna gå relativt skyndsamt att hantera.

– Vår förhoppning är att man relativt snabbt ska kunna fatta ett regeringsbeslut om införandet av den tillfälliga förordningen. Det bör rimligen kunna ske i god tid innan Sverige stänger för sommaren.

Frågan prioriterad av regeringen

– I de andra EU-länderna utgår motsvarande sjöfartsstöd även för upplagda fartyg. Så det är svårt att se varför det inte skulle kunna gå att göra i Sverige när det fungerar i de andra EU-länderna, och varför kommissionen skulle ha invändningar mot det här, säger Anders Hermansson.

Regeringen kan inte uppge när förslaget kan komma att träda i kraft.

– Frågan är prioriterad av regeringen och hanteras skyndsamt. Men vi kan inte säga något datum eftersom EU-kommissionen måste godkänna förslaget. Men så snart de har gjort det så kommer regeringen skyndsamt att fatta beslut, och då kommer det att träda i kraft inom några dagar, säger Lovisa Alm, pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.