Fotograf: APM Terminals

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Fartygsutrustning

Nya truckar i Göteborgs containerterminal

APM Terminals i Göteborg köper 12 nya grensletruckar. Leverans innan året är slut.

De nya truckarna kan lyfta en container över tre staplade containrar, så kallade 4High, och de kan ta två 20-fots containrar åt gången. Dagens truckar klarar av att lyfta över två staplade containrar.

– Tack vare de nya maskinerna får vi på sikt en högre lagringskapacitet. Investeringen i nya truckar är också en del i den övergripande investeringsplanen på totalt 800 miljoner kronor för att få en långsiktigt högre kapacitet, produktivitet och effektivitet på terminalen, vilket kommer våra kunder till nytta, säger Keld Pedersen, VD på APM Terminals.

Bolaget i Göteborg har totalt 38 grensletruckar inklusive de 12 nya. I orderna ingår en option på ytterligare 12 grensletruckar. Leverantör är den tyska tillverkaren Noell Mobile Systems som tillhör den amerikanska koncernen TEREX.