Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Tank

Nya system snabbar upp hamnarnas flöden

Ett nytt IT-system i Göteborgs hamns energihamn har gett snabbare och säkrare hantering och minskad administration. APM Terminals har fått rekordsnabbt flöde av lastbilar efter installation av automatiserade portar, och Trelleborgs hamn har en liknade lösning.

Det nya egenutvecklade datasystemet Permesso som nyligen installerades i Göteborgs hamns energihamn samordnar och överblickar arbeten i hamnen. Med systemet kan man bland annat utfärda arbetstillstånd och samordna planerade och pågående underhålls- och utvecklingsarbeten digitalt i energihamnen, rapporterar hamnen i ett pressmeddelande.

– Det pågår cirka 70 arbeten i olika delar av energihamnen varje dag och det är jätteviktigt att vi kan överblicka detta på ett tydligt sätt. Inte minst att vi kan förenkla tillståndsadministrationen för alla dessa arbeten som utförs på uppdrag av olika kunder med en uppsjö av entreprenörer inblandade, säger Carl Jansson, säkerhetssamordnare på Göteborgs Hamn AB.

Slipper pappersexercis

Den som ska utföra ett arbete kan numera förbereda arbetstillstånd online i stället för att åka till energihamnens kontor och genomgå pappersexercis. Samtidigt kan hamnbolagets personal som utfärdar tillstånden godkänna eller begära kompletteringar direkt på skärmen.

– Tidigare kunde det ta en halv arbetsdag att samla underskrifter – nu går det på ett par minuter. Det är en jättevinst för kunder, entreprenörer och inte minst för oss själva, säger Emily Andersson, IT-projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Automatiserade portar i containerterminalen

APM Terminals Gothenburg (APMT), operatörer för containerterminalen i Göteborgs hamn, har under 2018 och 2019 installerat två automatiserade portar med självservice. Som ett led i att installera dessa portar genomförde APMT en mängd tester som omfattade över 4.500 lastbilar och inspel från kunderna. Testerna resulterade i en standardlösning som minimerar mötet mellan människa och maskin.

Rekordlåg hanteringstid

Den nya lösningen har resulterat i både kortare hanteringstid och ökad säkerhet för personal och chaufförer som vistas på terminalen. Tillsammans med de nya automatiserade portarna har APMT dubblat sin kapacitet att ta emot lastbilar.

Terminalen har nu en rekordlåg hanteringstid på 25 minuter. Snittet i Europa ligger på 56 minuter. Hanteringstid är den tid som det tar för lastbilen att köra igenom första bommen på väg in i terminalen, tills att den passerar sista bommen på väg ut, skriver APMT i ett pressmeddelande.

Helautomatiskt i Trelleborg

I ett projekt tillsammans med Hogia har Trelleborgs hamn infört en helautomatisk gate-in lösning för den befintliga hamninfarten. Den nya lösningen innebär att lastbilen är i rörelse under hela passagen in i hamnen, utan att behöva stanna för att visa biljett vilket skapar ett konstant flöde och effektiviserar inpasseringen.

Tidigare fick chauffören stanna vid gaten, välja språk och sedan läsa in sin biljett. Det tog minst 30 sekunder och den nya automatiska inpasseringen tar under tio sekunder. Trelleborgs Hamn har effektiviserat tiden det tar för inpassering vid gate-in med minst 66 procent, skriver hamnen i ett pressmeddelande.