Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Ny elanslutning i Göteborg

Göteborgs hamn har nu färdigtestat elanslutningen till ytterligare en kaj, vilket enligt hamnen innebär att fartyg kan koppla upp sig mot el redan inom några veckor.

Det är en av Göteborgs hamns mest trafikerade kajplatser – kajplats 712 i hamnens roroterminal – som sluttestat sin anläggning för elanslutning. 

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång. Det ger enligt hamnen en potentiell koldioxidminskning om 650 ton per år.

Genom att elansluta fartyg vid kaj minskar koldioxidutsläppen kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Dessutom ger lösningen en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartygen, uppger hamnen i ett pressmeddelande.

Flandria Seaways först ut

Men även det anlöpande fartyget måste vara anpassat för elanslutning. Det blev rederiet DFDS fartyg Flandria Seaways som blev först ut att ansluta mot den nya anläggningen i Göteborgs hamn.

– En ökad andel av våra fartyg anpassas för att kunna elansluta och det blir därför allt viktigare för oss att hamnarna kan erbjuda anläggningar för elanslutning. Göteborgs hamn har sedan länge varit i framkant när det gäller detta och DFDS ser positivt på den utbyggnad som nu sker, säger Poul Woodall, Senior Advisor Climate & Environment på DFDS, i hamnens pressmeddelande.

Även Göteborgs hamns energihamn utreds för elanslutning. Projektet är unikt eftersom Göteborgs hamn då skulle bli först i världen med elanslutning av tankfartyg inom explosionsklassad miljö.

Driftsättning 2022

Projekteringen och genomförande planeras ske under 2021 och driftsättning förväntas till 2022. Årlig reduktion av fartygens koldioxidutsläpp till följd av elanslutningen beräknas i så fall till 2.100 ton. Hamnens förhoppning är att kunna sprida konceptet till andra hamnar och lägga grunden för en standard för elanslutning inom explosionsklassad miljö.

– Vi ser mycket fram emot att fortsätta framåt i det arbetet. Men just i dag är vi framförallt glada över att vi äntligen kan sätta ytterligare en anläggning i drift i roroterminalen efter ett bra samarbete med DFDS och terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal, säger Nikol Nielsen Gulis, projektchef Infrastruktur på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Sedan tidigare är elanslutning möjlig vid Stena Lines kajlägen vid Majnabbe och Masthugget i Göteborgs hamn, samt vid kajplats 700 i Älvsborgshamnen.