Fotograf: Kasper Dudzik / Trafikverket

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Ny bro över Göta älv invigd

Den nya järnvägsbron över Göta älv i Göteborg har invigts. Därmed blir det dubbelspårig järnväg över älven och en betydande kapacitetsökning för tågtrafiken till och från Göteborgs hamn.

Den nya Södra Marieholmsbron, som invigdes på tisdagen av infrastrukturminister Anna Johansson (S), ska komplettera den befintliga Marieholmsbron som den löper parallellt med och innebär att det nu blir dubbelspår över älven. Den nya bron blir en viktig del av den tio kilometer långa hamnbana som förbinder Göteborgs hamn med landets järnvägsnät, inte minst på grund av att kapacitetsökningen ökar kraftigt: i nuläget trafikeras hamnbanan av cirka 70 godståg per dygn, och med den nya bron ökar kapaciteten till 200 tåg per dygn.

– Nya Marieholmsbron är otroligt viktig för godstransporterna till hamnen. Kapaciteten höjs betydligt och vi kan fortsätta den positiva och hållbara trenden med allt fler tågtransporter till och från hamnen. Det blir ett stort lyft för hela den svenska export- och importindustrin, kommenterar Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Mindre sårbar

Dessutom innebär den nya bron att tågtrafiken från och till Göteborgs hamn blir mindre sårbar, eftersom ett stopp på den befintliga enkelspåriga bron har kunnat innebära stora konsekvenser för godstransporterna på hamnbanan – något som infrastrukturminister Anna Johansson (S) poängterade under sitt invigningstal.

– De flesta som åker förbi här idag har inte en aning om att det här är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten i Sverige. För det ser kanske inte så mycket ut för världen, en järnvägsbro som kompletterar en redan befintlig bro. Men vi som kommit hit idag vet att hela Sveriges exportindustri står och faller med den här bron, sade Anna Johansson.

Inte klart ännu

Men även om den nya bron – som är en lyftsvängbro som i likhet med den befintliga bron har en segelfri höjd på cirka 7 meter – nu har invigts så dröjer det ett tag innan det blir dubbelspår i praktiken. Först ska den äldre, befintliga bron repareras, och under tiden reparationerna pågår flyttas all tågtrafik över till den nya Södra Marieholmsbron. Först till slutet av året blir det helt klart för dubbelspår över älven.

Totalkostnaden för Södra Marieholmsbron har beräknats till 1,35 miljarder kronor (i 2009 års prisnivå). Bron finansieras gemensamt av staten, Göteborg Stad, Göteborgs Hamn AB, Västra Götalandsregionen och AB Volvo, och delfinansieras även av EU. Enligt Trafikverket innebär medfinansieringen att projektet kunde starta flera år tidigare än beräknat.