I dag onsdag den 13 mars är sista dag för att lämna in anbud i upphandlingen av Gotlandstrafiken. Därefter väntar nu en anbudsutvärdering.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart | Färjetrafik

Nu går upphandlingen in i nästa fas

Efter att ha skjutits fram två gånger är idag onsdag den 13 mars sista dag att lämna anbud i upphandlingen av färjetrafiken till och från Gotland från år 2027 till 2037. Därefter går arbetet in i nästa fas.

Det var i slutet av augusti förra året som upphandlingen av Gotlandstrafiken från år 2027 och tio år framåt drogs igång genom att möjligheten att lämna in anbud öppnade. Sista dag för att lämna anbud sattes till torsdagen den 29 februari, men på grund av fel i beräkningsfiler och summeringsfel i en blankett har deadline skjutits fram två gånger.

Men nu bekräftar Trafikverket att idag onsdag den 13 mars är den sista anbudsdagen.

Kan inte säga något

Även om det är sista dagen kan inte Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering vid Trafikverket, säga speciellt mycket om intresset för upphandlingen.

– Tyvärr kommenterar vi inte överhuvudtaget något kring hur många eller vilka anbud vi fått in nu under anbudsutvärderingen, säger han till Sjöfartstidningen.

Arbetet med upphandlingen går nu in i en ny fas där alla inkomna anbud ska granskas.

– Vi kommer att göra en anbudsutvärdering. Sedan när den är klar kommer vi att göra en tilldelning av trafiken och då kommer vi också kunna presentera vad som kommit in och vem som kommer att få trafiken, säger han.

Vad är det ni tittar på mer precist under utvärderingen?

– Vi tittar på det underlag som kommit in, att man uppfyller alla formella krav, alla ska-krav för att vara med i utvärderingen. Sedan värderar vi också anbuden mot varandra för att hitta bästa möjliga lösning. Det kan innebära att vi behöver vända oss till anbudsgivarna igen för att få in kompletteringar eller förklaringar, säger han.

Någon tidsplan för när en tilldelning kan ske finns dock inte i nuläget.

– Vi har ingen färdig tidsplan, vi kommer att göra det så fort som möjligt. Vi vet inte riktigt hur komplicerad anbudsutvärderingen blir, säger Lennart Kalander.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.