Fotograf: Green Cargo

Kategori: Hamn/Logistik

Mer järnvägskapacitet i Stockholms Frihamn

Green Cargo ökar sin kapacitet i Stockholms Frihamn på grund av växande containertrafik.

Stockholms Hamnar uppger att containervolymerna stadigt ökar i Containerterminal Frihamnen. Detta innebär ett större kapacitetsbehov även på järnvägen för att snabbt kunna förflytta containrar.

Green Cargo svarar på detta genom att öka sin kapacitet med 50 procent i järnvägstransporterna till och från Frihamnen.

Fler vagnar

Enligt Stockholms Hamnar betyder fler järnvägsvagnar att det blir lättare för rederierna att direkt positionera sina containrar där de behövs.

– Containervolymerna har ökat fem år i rad och det passar utmärkt i tiden att Green Cargo gör den här satsningen i vår containerterminal säger Dick Lagerberg, ansvarig för frakt på Stockholms Hamnar.

Kapacitet på rätt plats

– Våra kunder inom rederisegmentet har höga krav på att det finns kapacitet på rätt plats i vårt nätverk. Vi ser att behovet på marknaden har ökat för transporter till och från Stockholms Frihamn. Genom vårt intermodala erbjudande kan vi leverera hållbara järnvägstransporter till och från de viktigaste hamnarna i Sverige säger Robert Gustafsson, försäljningschef Green Cargo.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.