Sjösättning av Thun Equality i Leer i Tyskland.

Fotograf: Thun Tankers

Kategori: Arbetsmiljö | Mångfald

Manliga samtal om manlighet och machokultur

Det är bra att ”börja i det lilla” när man talar jämställdhet. Det var ett av budskapen på Vågrätts öppna branschmöte den 3 maj.

Programmet bestod av idel manliga talare, varav flera från andra branscher. Enligt arrangörerna Sjöfartsverket och Seko sjöfolk, som agerade moderator på webbinariet och är sammankallande i branschsamarbetet Vågrätt, är det för få män som engagerar sig i jämställdhetsarbetet och med en helmanlig panel ville man låta män tala om jämställdhet.

Många myndighetschefer

186 personer var anmälda till evenemanget, säger innovations- och mångfaldskoordinator Cajsa Jersler Fransson på Sjöfartsverket till Sjöfartstidningen. Hon berättar också att generaldirektör Katarina Norén hade uppmanat alla i ledande befattning (ett 50-tal personer) på Sjöfartsverket att delta.

Seko sjöfolks Kenny Reinhold, ordförande, och Mikael Lindmark, ombudsman, hälsade deltagarna välkomna. Huvudtalare på webbinariet var Dennis Nyström från MÄN, ett från början manligt nätverk som samlades kring viljan att göra något åt mäns våld. MÄN är i dag en ideell organisation som arbetar våldsförebyggande genom att försöka ändra på de strukturer som ger upphov till mäns våld.

Dennis Nyström från MÄN visade brottsstatistik om mäns våld. Skärmdump från webbinariet.

En metod som MÄN använder är att skapa avgränsade samtal, där deltagare får tala och bli lyssnade på. Tanken är att prata om manlighet och jämställdhet i ett tryggt sammanhang, att ”börja i det lilla”, förklarade Dennis Nyström. Han gick också igenom definitioner av våld och fakta om hur både män och kvinnor utsätts för mäns våld.

– Att kalla saker vid sitt rätta namn handlar om att skapa en plattform att stå på för att skapa förändring, sa Dennis Nyström.

Han påpekade att det är vanligt att diskussionen om mäns våld ofta fokuserar fel, till exempel på de utsatta snarare än dem som utsätter. När han talade om att skapa förändring drog han liknelsen att gå från att bara torka golvet när ett badkar svämmar över till att i stället skruva åt kranen och därmed stoppa orsaken till översvämningen.

Göra bakåtsträvarna till minoritet

Med inspiration från just MÄN:s samtalsmetod startade nästa talare på programmet, John Leijonmarck på IT-konsultföretaget Netlight, tillsammans med sina kollegor initiativet Purple Pill, där män på bland annat återkommande luncharrangemang talar om manlighet och jämställdhet.

– Det handlar om att inse att IT-branschen inte är en jämställd bransch och att vi alla måste vara med och bidra. Det är på det sättet vi vill engagera män, sa John Leijonmarck.

Efter ett 30-tal luncher, seminarier och workshops har initiativet engagerat ett 180-tal av tusentalet manliga anställda på Netlight. ”Så vi kämpar på”, sa John Leijonmarck men påpekade att de har märkt av en förhöjd medvetenhet kring jämställdhet på företaget sedan de började.

– Det som är bra är att vi skapar en majoritet som har samma mindset. Så de som har en bakåtsträvande inställning, de blir en minoritet och då kan det tippa över. Bara detta att skapa relationer och dela tankar har varit väldigt effektivt.

Jakob Wagner, förbundsombudsman på fackförbundet Byggnads.

Blev ett av svinen

Talaren Jakob Wagner, förbundsombudsman på fackförbundet Byggnads och ansvarig för kampanjen ”Stoppa machokulturen”, delade med sig av hur det kan vara att vara man i en machokultur och i en yrkeskår som är extremt mansdominerad. Byggnads, som engagerar omkring 104.000 byggnadsarbetare i Sverige, har 1,6 procent kvinnliga medlemmar.

Jakob Wagner växte upp i en sjöfartsfamilj men valde byggbranschen. När han började på byggprogrammet på gymnasiet kom den hårda kulturen som något av en chock.

– Lärarna var väldigt hårda mot oss, på ett ganska brutalt sätt men som man ganska snabbt ändå accepterade och anpassade sig till. Det skapades snabbt en kultur i min klass och på skolan – även om vi inte var bråkstakarna från början så antog vi rollen att vara de som ställde till med jävelskap, för det var den förväntan alla hade på oss.

Lärarna förklarade när han senare frågade dem att det var deras plikt att förbereda eleverna på den hårda verkligheten i byggbranschen.

Och det var ofta en hård jargong som gällde när Jakob Wagner kom ut i arbetslivet. När han en bit in i karriären ihop med jobbarkompisarna spelade ett av de vanliga spratten med en lärling – vira in honom i packplast och lämna honom på ett bord – kom ett fackligt ombud in, skällde ut dem och frågade vad de höll på med. Det fick honom att tänka till.

– Vi tyckte att vi skojade med varandra på ett kamratligt sätt. Men då fick jag min första väckarklocka om att jag hade blivit en av de där som jag när jag började i branschen tyckte var svin. Vad har hänt med mig?

Joakim Lund, CCO på Thun Tankers.

Måste matcha kunderna

Joakim Lund, CCO på Thun Tankers, var sista talaren och berättade om hur affärsplanen för hela koncernen Erik Thun AB genomsyras av hållbarhet. Jämställdhet är en av de centrala delarna i det strategiska arbetet.

Nyligen manifesterade rederiet sitt engagemang i frågan genom att döpa sin senast byggda tanker i E-serien till Thun Equality. Tankern levereras den 15 maj och kommer då att börja gå i trafik för Equinor (tidigare Statoil). Joakim Lund sa att Equinor är ett tydligt exempel på en kund som har hunnit längre än de flesta i sjöfartsbranschen när det gäller jämställdhet.

– För oss är det självklart att en jämställd organisation också är en mer lönsam organisation. Våra kunder har redan kommit långt och ska vi kunna arbeta med dem måste vi göra samma sak.

Fotnot. Läs mer om Thun Tankers syn på jämställdhet och hållbarhet i nr 4/2021 av Sjöfartstidningen.