Arbetsmiljö

  • Debatt: Pandemin har lett till svåra arbetsförhållanden för sjöfolk. Fyra arbetslivs- och arbetsmiljöforskare på Linnéuniversitetet kräver i en debattartikel att ombordanställda ges rättmätig status som samhällsviktiga arbetare.