Fotograf: Johan Ramberg

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik

Malmö får ta emot större kryssningsfartyg

Sjöfartsverket har gett Copenhagen Malmö Port (CMP) klartecken att ta emot större kryssningsfartyg i Malmö.

Hittills har 240 meter varit maximal längd för de kryssningsfartyg som anlöper hamnen i Malmö. CMP har låtit genomföra omfattande simuleringar för att utreda om det är möjligt att ta emot större fartyg. Enligt CMP var resultatet mycket positivt.

Simulerades i Göteborg

Simuleringarna genomfördes i Göteborg med olika typer av fartyg under olika väderleksförhållanden och vindstyrkor.

Totalt genomfördes 18 anlöp med de förutsättningar som finns i Frihamnen i Malmö. De fartyg som anlöper Malmö måste klara av att manövreras i en fart på 3 knop och en sidovind på 10 m/s utan assistans. Vindbegränsningen vid fartygens premiärbesök är dock 8 m/s.

Nya förutsättningar

– Att CMP har fått klartecken från Sjöfartsverket på att ta emot fartyg på upp emot 300 meter skapar helt nya förutsättningar för kryssningsverksamheten här i Malmö. Det är ett viktigt besked både för oss och för staden Malmö, eftersom större fartyg för med sig fler personer. Inför kryssningssäsongen 2018 har vi redan tio inbokade anlöp, vilket innebär över tiotusen passagerare, kommenterar Arnt Møller Pedersen, ansvarig för kryssningstrafiken på Copenhagen Malmö Port AB, i ett pressmeddelande.