Fotograf: Stockholms hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Mål för miljöarbetet i Stockholms hamnar

Stockholms hamnar är en av de tio nordiska hamnar som anslutit sig till FN:s hållbarhetsmål. Elanslutningarna i Värtahamnen är en av de konkreta åtgärderna, ett arbete i ständig utveckling.

Hamnen betonar att arbetet innehåller mängder av samarbeten, främst med de andra nio nordiska hamnarna men även med rederier och andra aktörer. 

Miljonbidrag har delats ut till färjerederierna som anlöper Värtahamnen för att de ska kunna ansluta till landström i hamn. Rabatter har också använts för att kryssningsbolagen ska kunna sopsortera i hamn. Stockholm är även en av få hamnar där fartyg kan koppla upp sina system för grå- och svartvatten, vilket används av i princip alla färjor i reguljärtrafik och de flesta kryssningsfartygen.

Flera kategorier

Hamnarna samarbetar, delar information och praxis inom hållbarhetsmålen. Det rör sig dels om energianvändning och alternativa bränslen samt utsläpp i hav och luft från hamnverksamhet. Men även andra kategorier som invasiva arter, biologisk mångfald och att främja innovationer som kan stödja en hållbar utveckling. Hamnarna som har anslutit sig till arbetet kring FN:s hållbarhetsmål är Copenhagen Malmö port, Helsingborgs hamn, Faxaports Island, Århus Hamn, Helsingfors Hamn, Esbjerg Hamn, Göteborgs hamn, Stockholms Hamnar, Torshavn Hamn och Oslo Hamn.

Elanslutningar i hamn

Som Sjöfartstidningen tidigare skrivit om har elanslutningar för fyra av Tallink Siljas färjor i Värtahamnen installerats. 2020 ansluter även två andra färjor från Tallink Silja, Romantika och Isabelle, till elnätet i land. Det kan nu även bli aktuellt att kryssningsfartyg kan ansluta till elnätet i hamnen, något Stockholms hamnar arbetar med olika kryssningsrederier för att lösa rent praktiskt.