Lotsbåt
Lotsar ska studeras i forskningsprojekt om relationen mellan människa och automatiserade system.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Säkerhet | Utbildning

Lotsar och autonoma system studeras

Det fyraåriga forskningsprogrammet Reskill på Linköpings Universitet ska resultera i bättre och effektivare utbildning för lotsar och flygledare. 

Under projektet studeras hur lotsar arbetar i dag. Var ligger deras uppmärksamhet och hur reagerar de på olika signaler från de automatiska systemen?

Testerna ska göras i verkliga situationer eller på de simulatorer som används för träning i exempelvis Göteborgs hamn. Avancerade simulatorer ska också installeras vid LiU:s campus Norrköping, en för flygledning och en bryggsimulator för träning av lotsar.

I forskningsprojektet ska forskare vid Avdelningen för Medie- och informationsteknik, Campus Norrköping, tillsammans med Luftfartsverket och Sjöfartsverket ta fram ett koncept som stärker utbildningarna av i första hand flygledare och lotsar. Industrin deltar genom Saab Digital traffic solutions. En doktorand finns även på Chalmers i Göteborg.

Förtroende människa-maskin

Människan kommer inom överskådlig framtid att stå för sista linjens försvar i de automatiserade systemen. När automatiken inte fungerar måste människor träda in och ta över kommandot. Men det betyder också att operatören, flygledaren eller lotsen måste ha djupa kunskaper om hur automatiken fungerar, vilka data som ligger som underlag och hur resultatet visas upp.

En lots behöver kunna leda många olika typer av fartyg i känsliga farvatten, vart och ett med sitt egen automatiserade system.

– Det är viktigt att våra lotsar håller sig uppdaterade och att vi följer med i den tekniska utvecklingen som går mot allt mer automatiserade system, säger Lennart Forsström, chef för affärsområde lotsning vid Sjöfartsverket.

– Att visuellt beskriva hur ett autonomt system tar sina beslut i realtid för att bygga förtroende mellan människa och maskin är otroligt angeläget nu när vi dagligen rör oss mot en värld där autonoma processer får större utrymme överallt, säger Fredrik Karlsson, innovationskoordinator på Sjöfartsverket. 

Beteendestudier

Forskarna ska använda flera olika metoder, från ögonavläsning och mätning av stressnivåer till rena beteendestudier. Resultatet av hur operatörerna får fram en korrekt lägesbild med hjälp av det datorstöd som finns i dag visualiseras också och integreras i simulatormiljön. Visualiseringen fungerar även som stöd för instruktörer. 

Som ett sista steg ska projektet också utvärdera i vilken grad visualiseringarna underlättar för operatörerna att verkligen förstå vad som händer så att de kan agera utifrån det.

Flera discipliner

– Forskningsmässigt handlar projektet om en kombination av flera discipliner, som beteendeforskning, visualisering, interaktionsdesign och datamining – att ta fram det viktiga ur stora mängder data, säger Jonas Lundberg, som leder forskningsprojektet och är biträdande professor vid Avdelningen för medie- och informationsteknik vid Linköpings universitet. 

Reskill finansieras genom Trafikverkets offentliga medel för forskning och innovation, genom Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

Synpunkter på artikeln? Skriv gärna i kommentarsfältet och gör din röst hörd! Tänk dock på att vi läser igenom och granskar alla inlägg varför det kan ske en viss fördröjning från det att du kommenterar tills det att kommentaren publiceras. Tänk gärna också på att om du skriver en kommentar så accepterar du våra regler för kommentering.

Kommentarer

  • Göran Andersson

    När jag som ung överstyrman som snart skulle vikariera för kapten Börjesson så sa han angående lots ombord, Om lotsen intar en fast position i förkant av bryggan och står kvar/återvänder där när det börjar bli trångt i farleden och in mot kaj med bogserbåtar och allt då kan du vara lugn för då har han samma referenspunkter hela tiden. Börjar han springa fram och tillbaka för att kolla från bryggvingarna då gäller det att ge akt på om han har kontroll på läget och nerverna. Detta har jag utgått från både som Befälhavare och lots när det begav sig

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.