Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Liten ljusning i Göteborg

Containertrafiken ökade svagt i Göteborgs Hamn under årets andra kvartal. Däremot fortsatte roro-trafiken att minska.

Enligt den halvårsrapport för Göteborgs Hamn som publiceras idag måndag återhämtade sig containertrafiken i hamnen något under årets andra kvartal jämfört med årets första kvartal. Noteras ska dock att man inledde året svagt och under årets första kvartal hade minskat containertrafiken med fem procent jämfört med motsvarande period 2014.

Långsam återhämtning

Under kvartal två återhämtade sig dock alltså volymerna en aning och ökade med knappt 4 procent jämfört med årets tre första månader. Jämfört med motsvarande kvartal 2014 ökade man med två procent.

Totalt hanterades 213.000 teu i Göteborgs Hamn under årets andra kvartal (418.000 teu för första halvåret).

– Containermarknaden har varit svag under en period men under andra kvartalet såg vi en klar förbättring. Det var ingen stor uppgång, men en tendens till ökning. Det ser ljusare ut för svensk utrikeshandel även vad gäller efter halvårsskiftet, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn, i ett pressmeddelande.

Nedåt för roro

När det gäller roro-trafiken fortsatte den emellertid att minska. Under årets andra kvartal hanterades 130.000 roro-enheter, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med kvartal två 2014. Även när det gäller roro-trafiken inledde man året svagt och backade under årets tre första månader med 7 procent jämfört med samma period 2014. Tittar man kvartalsvis under 2015 minskade man med 3 procent från januari-mars till april-juni.  

Totalt under årets första halvår hanterades 265.000 roro-enheter.   

– Minskningen är en direkt konsekvens av ett minskat pappersflöde mellan Sverige och Finland, kommenterar Magnus Kårestedt.

Fler bilar

Mer positivt är att såväl exporten som importen av nya bilar har ökat. Under årets första sex månader hanterades 93.000 bilar, vilket är en ökning med fem procent. Tittar man sedan kvartalsvis ökade man med 12 procent från april till juni jämfört med samma månader förra året.

Uppgången förklaras av att Volvo i början av året valde att förlägga exporten till Finland, Ryssland och Kina i Göteborg, något som Sjöfartstidningen rapporterade om i mars.

Uppåt på energisidan

Även när det gäller olja och energiprodukter ser det ljust ut. Här ökade man med 7 procent under årets första halvår och med 8 procent under årets andra kvartal jämfört med motsvarande perioder förra året.

Beträffande passagerartrafiken är den oförändrad om man tittar halvårsvis, samtidigt som man noterar en ökning på 2 procent under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period 2014.