Fotograf: Lighthouse

Kategori: Forskning | Säkerhet | Utbildning

Hållbar sjöfart kräver människocentrerad design

Enligt en ny doktorsavhandling från Chalmers räcker det inte med att fokusera på minskade utsläpp för att sjöfarten ska bli hållbar.

För att bli hållbar borde sjöfarten arbeta systematiskt med människocentrerad design när fartyg och fartygssystem utvecklas. Det visar en doktorsavhandling som lagts fram av Nicole A. Costa vid Mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers.

– Hållbarhet avser inte bara miljön eller ekonomin, det handlar också om social hållbarhet. Nya system måste anpassas efter användarnas behov, alltså människorna som arbetar inom industrin. I den övergångsprocess som vi befinner oss i nu mot en mer digitaliserad arbetsmiljö är det speciellt viktigt att sjöfarten intar en proaktiv inställning, att man agerar innan olyckor händer, säger Nicole A. Costa som försvarade sin avhandling Human-centred design for maritime technology and organizational change i september.

Höga krav på säkerhet

Sjöfarten är en industri som ställer höga krav på säkerhet. Därför borde alltid människocentrerad design användas när nya system utvecklas. Men så är långt ifrån fallet, framgår det av avhandlingen.

– Inom sjöfarten, som är erkänt konservativ, har det existerat en kultur där human factors-relaterade frågor studerades först efter att olyckor hänt. Men i takt med att digitaliseringen ökar börjar aspekter kring människocentrerad design få en ännu större plats.

Sociala aspekter

Nicole A. Costa betraktar också människocentrerad design ur ett större perspektiv.

– Det finns också sociala aspekter. Hur kommer digitaliseringen att påverka strukturen inom sjöfarten? Hur påverkar det de olika aktörernas roller, kommunikationsnätverk, karriärsvägar och utbildning? Sjöfarten måste tänka i termer kring vart vi är på väg? Hur ser sjöfarten ut i framtiden? Hur kommer det att påverka människorna som arbetar inom den? Vill vi verkligen dit eller ska vi välja en annan väg?

En utmaning

Att få hela sjöfarten att anamma en sådan filosofi istället för att bara följa den tekniska utvecklingen och sen ”se vad som händer” är en utmaning, enligt Nicole A. Costa.

– För det krävs att alla aktörer gör sin del och inte överlämnar ansvaret för människocentrerad design på andra, säger hon.

I avhandlingen har hon kommit fram till att IMO:s pågående initiativ e-Navigation kan ge människocentrerad design en intressant och viktig plattform för att påverka vidareutvecklingen av verktyg, bland annat den av elektroniska sjökort, ECDIS.

– Sedan ECDIS började användas för ungefär ett decennium sedan har det blivit ett essentiellt och komplext verktyg som fortsätter att utvecklas. Så i vilken form ska vi ta det vidare och vilka effekter kommer det att medföra? Här kan ett människocentrerat designperspektiv göra stor nytta.