Kategori: Folk/företag | Haveri | Passagerarsjöfart

Hallå där!

Margareta Lützhöft Docent och forskare på Human Factors vid Chalmers Sjöfart och marin teknik.

Har Schettino förtjänat att bli uthängd?

– Jag har inte följt det här i detalj men man ska inte hänga ut en enskild människa, och det hade rederiet väldigt bråttom att göra i det här fallet?

Hur kan det komma sig att han valde att gå så nära ön som han gjorde?

– Det är en felaktig handling som har utförts så många gånger att den har blivit normalt, men det är ett systemfel. Det finns ett helt team på bryggan och ett rederi där bakom. Befälhavaren var inte ensam om beslutet.

Vilken roll spelar rederiet i det som hänt ?

– Den enkla vägen är att skylla det på som kallas säkerhetskultur. Den ska involvera hela rederiet genom bland annat ISM-arbete. Det ska finnas rutiner för hur rederiet ska stötta bryggteamet och det är svårt att se hur de har gjort det i det här fallet.

Samtalet mellan kustbevakningen och befälhavare Schettino har fått stor uppmärksamhet, vilken bild ger det?

– Det samtalet verkar nästan lite riggat. Befälhavaren får aldrig någon chans att prata, att förklara vad han gör. Okej, han var inte ombord men han är inte den första befälhavaren som lämnar sitt fartyg före den sista passageraren, tänk på Scandinavian Star till exempel. Jag är inte säker men jag tror inte att det står någonstans i sjölagen att en befälhavare måste vara kvar ombord. Det kan vara så att han ansåg att han kunde leda räddningsarbetet bättre någon annanstans ifrån.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.