Fotograf: Stena Line

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi | Fartygsaffärer

Grönt ljus för Stenaköp

Storaffären på Irländska sjön mellan DFDS och Stena Liner har nu fått OK från inblandade myndigheter.

Färjenäring Den brittiska konkurrensmyndigheten ger nu klartecken för storaffären mellan Stena Line och DFDS Seaways på Irländska sjön. Detta innebär att det inte längre finns några juridiska hinder. I april i år gav nämligen konkurrensmyndigheten på Irland grönt ljus för affären som innebär att Stena Line kraftigt ökar sina marknadsandelar.

– Det känns naturligtvis jättebra, men vi är inte direkt överraskade. Vi har tidigare fått ett provisional clearance, men nu är alltså linjerna fullständigt i våra händer, säger Joakim Kenndal, informationschef Stena Line, och fortsätter:

– Nu kommer vi att påbörja en integrationsprocess på Irländska sjön. Detta har vi inte kunnat göra tidigare eftersom vi juridiskt inte har haft tillåtelse att ha någon kontakt med de berörda linjerna.

I sitt utlåtande skriver konkurrensmyndigheten UK’s Office of Fair Trading:

”Affären har inte resulterat i eller kommer sannolikt inte att resultera i att konkurrensen minskar väsentligt när det gäller frakt- och passagerartransporter mellan nordvästra England och Nordirland, eller för färjetrafiken över Irländska sjön generellt sett.”

Stort rabalder

I december 2010 förvärvade Stena Line två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, samtidigt lade man ned en linje. Utan att först få godkännande från konkurrensmyndigheterna. Detta orsakade kraftiga rabalder och upprördhet hos konkurrensmyndigheterna på båda sidor av den Irländska sjön. 

– Det är inte acceptabelt att genomföra en sådan här affär innan man fått godkännande från konkurrensmyndigheterna. Alla uppgörelser av den här typen är därför ogiltiga, sa Stanley Wong, ansvarig chef för uppköp och sammanslagningar vid konkurrensmyndigheten på Irland.

Brittiska konkurrensmyndigheten å sin sida menade att affären kan innebära att konkurrensen på fraktsidan mellan nordvästra England och Nordirland har försämras avsevärt.

Affären genomförd

Men nu har alltså affären kunnat genomföras och i uppköpet om EUR 47,5 miljoner ingår förutom två DFDS Seaways-linjer även fyra fartyg och 170 anställda.

De aktuella linjerna är Belfast–Heysham och Belfast–Birkenhead. I köpet ingår två roro-fartyg med vardera 1  700 filmeter. Holländsk-flaggade Hibernia Seaways, byggd 1996 på japanska Miho Zosensho och på 5 700 ton dödvikt, samt holländsk-flaggade Scotia Seaways, byggd 1996 på samma varv och på 5 928 ton dödvikt. Stena Line har också tagit över charterkontrakten på två betydligt större roro-fartyg – Lagan Seaways och Mersey Seaways. Fartygen är byggda på italienska Cantiere Navale Visentini Srl 2005 och har kapacitet för 780 passagerare och 2 250 filmeter. Charterkontrakten sträcker sig fram till 2015.

 Linjen Larne–Fleetwood lades ned vid årsskiftet på grund av dålig lönsamhet. Framtiden för de tre fartygen som opererade på linjen – Stena Leader, Stena Pioneer och Stena Seafarer – är osäker. De är kraftigt ålderstigna och Stena Line försöker därför att sälja dem, men hittills utan framgång.

– Fartygen har legat sysslolösa sedan vi lade ner linjen, de är ute på marknaden men hittills har det inte blivit någon affär. Vi har haft en del förfrågningar, men inget konkret, säger Joakim Kenndal.