Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Kategori: Hamn/Logistik

Grönt ljus för bunkring av metanol i Göteborgs hamn

Nu är alla tillstånd på plats för att Göteborgs hamn ska kunna erbjuda bunkring av metanol till anlöpande fartyg. I dag tisdag har hamnen publicerat allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring.

Göteborgs hamn siktar på att bli det primära navet för både bunkring och lagring av metanol i norra Europa, och nu är alla tillstånd på plats för att hamnen ska kunna erbjuda bunkring av metanol till anlöpande fartyg. Detta sedan hamnens driftsföreskrifter för metanolbunkring accepterats av Transportstyrelsen och publicerats i dag, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Hamnen arbetar också för att skapa en värdekedja med ambitionen att tillhandahålla en stadig tillgång på förnybar metanol i hamnen.

Strategisk bunkerhubb

– Förnybar metanol som fartygsbränsle är inte längre en framtidsvision. Rederier som Maersk och X-Press Feeders är några av föregångarna som redan beställt fartyg med metanolframdrift som är under produktion i detta nu. Från Göteborgs hamns sida hoppas vi på att ta emot fartyg som går på förnybar metanol redan under nästa år, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Göteborgs hamn är en viktig strategisk bunkerhubb i Skandinavien, där cirka två tredjedelar av volymerna för inrikes och utrikes sjöfart i Sverige bunkras, enligt hamnen.

– Med vårt strategiska läge och storlek som bunkerhubb har vi både en möjlighet och ett ansvar att göra skillnad genom att säkerställa tillgång på alternativa bränslen för att påskynda omställningen till en grönare sjöfart, säger Christoffer Lillhage, affärsutvecklare energi på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Göteborgs hamn arbetar även för att etablera en värdekedja för att säkra en stabil tillgång på bränslet när efterfrågan ökar, uppger hamnen. En av de aktörer i branschen som man för samtal med är Liquid Wind, som under 2024 ska inleda storskalig produktion av eMetanol.

Från fartyg till fartyg

– Metanolbunkring fartyg till fartyg med tillhörande infrastruktur håller på att bli verklighet i Göteborgs hamn och det är väldigt glädjande att se. Det gagnar transportörer som planerar att köpa vårt gröna elektrobränsle, eMetanol, och gör det möjligt för Liquid Wind och våra samarbetspartners i värdekedjan att etablera fler produktionsanläggningar i Sverige och andra nordiska länder, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av företaget.

Metanol har hanterats i Göteborgs hamn sedan 2015 när Stena Line var först i världen med att bunkra metanol, då från lastbil till fartyg. Det hamnen nu fått godkännande för gäller bunkringar fartyg till fartyg, vilket är en förutsättning för att kunna bedriva storskalig bunkring av metanol och för att kunna attrahera de rederier som beställer fartyg med metanolframdrift, uppger Göteborgs hamn.