Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Folk/företag | Ekonomi | Hamn/Logistik

Gotlandsbåten kan ge 120 jobb

Det nybildade rederiet Gotlandsbåten har säkrat ett fartyg för sommartrafik – under förutsättning att man får besked om färjeläge i Visby Hamn senast i morgon.

Nybildade Gotlandsbåten vill utmana Destination Gotlands trafik till fastlandet under sommarmånaderna från och med säsongen 2014. Enligt Gotlandsbåten AB:s vd Lars Meijer är rederiet efter långa förhandlingar redo att skriva under ett charterkontrakt för en färja, men vilken färja det gäller och dess ägare är vill han inte avslöja. Än.

– Det är en modern färja som ägs av ett europeiskt rederi. Den har kapacitet för lite över 1.000 passagerare och 350 personbilar. Den har också 350 hytter. I den överenskommelsen vi har med rederiet har vi sagt att vi går ut gemensamt med information om och när det blir dags, säger Lars Meijer till Sjöfartstidningen.

120 personer

Enligt Lars Meijer kommer Gotlandsbåten att anställa 60-talet personer på intendentursidan (catering, bar och shop) medan det inte är helt klart hur man gör när det kommer till däck- och maskin.

– Det kan bli en blandning där vi hyr besättning från färjans ägare men också sätter in eget manskap. Eftersom vi behöver ungefär 2,6 besättning för att klara alla turer blir det totalt runt 60 personer. Så totalt pratar vi om 120 arbetstillfällen till sjöss. Landorganisationen kommer till en början bestå av en stomme människor som har arbetat med projektet.

Innan Gotlandsbåten kan skriva under ett avtal för inchartring av det aktuella fartyget måste man tilldelas en garanterad kajplats i Visby Hamn – men hittills har inget klart besked kommit.

– Vi har tvingats meddela Visby Hamn att om vi inte kan få garanti för kajplats och nödvändigt uppmarschområde för sommaren 2014 senast den 31 oktober, så mister vi det fartyg vi bundit upp och kommer med största sannolikhet inte igång med vår trafik till 2014.

– Vi har tilldelats färjeläge nummer sju som vi kan använda men som vi måste dela med kryssningstrafiken. Vi de tillfällen vi inte kan använda det här kajläget behöver vi komma in på läge nummer fem eller sex som används av Destination Gotland men vi har inte fått hamnens godkännande till detta, eftersom man först måste klara ut trafikförhållandena med Destination Gotland. Vad vi förstår finns det det inga säkerhetsmässiga eller andra hinder i vägen.

Fått löfte från regionen

Till lokaltidningen HelaGotland säger Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland, att det inte finns möjligheter att bereda plats på kajläge fem eller sex.

– Våra certifikat och tillstånd medger tillstånd i färjeläge sju, på samma sätt som vi i dag har samverkan med kryssningsfartyg. Men certifikaten och tillstånden ger inte möjlighet till samverkan inom övriga områden.

Pigge Werkelin, styrelseordförande i Gotlandsbåten och en av initiativtagarna till projektet, har inte fått något klart besked från de styrande.

– I går hade regionen (Region Gotland red. anm.) och Destination Gotland ett möte, vi trodde att vi skulle bli inbjudna men det blev vi inte. Men vi utgår från att det löser sig, i juni när vi hade ett möte med regionen så sa de att ”fixar ni båt så fixar vi hamnen” och det är det vi går på. Om inte Destination Gotland vill släppa till utrymme så finns alternativet att rusta upp ett annat kajläge, men det kostar mycket pengar för regionen. Vi har lagt turlistorna så att det inte ska krocka med Destination Gotland så jag ser inte riktigt problemet, säger Pigge Werkelin till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Vi har ställt ultimatum att få besked senast den 31 oktober annars så spricker trafiken för kommande sommar.

100 kronor

Den 25 oktober utsåg Gotlandsbåten en styrelse som bland annat består av Meg Tiveus (tidigare vd för Svenska Spel och har styrelseuppdrag i Swedish Match, Boss Media, Operan och Sveriges Marknadsförbund) och Hans Laidwa (tidigare vd för Gotlandslinjen) samt Eivor Andersson (tidigare vd för Ving i Sverige AB och Coop Marknad samt styrelseledamot i bland annat Skistar, SJ AB och F12 Gruppen).

Sammanlagt 155 personer och företag går in i projektet och satsar 25,5 miljoner, under förutsättning att trafiken mellan Västervik och Visby kommer igång.

Enligt Gotlandsbåten valde man Västervik av flera skäl: hamnen ligger närmare Gotland vilket sänker bunkerkostnaderna, man får en lägre hamnavgift, det är möjligt att ta sig med tåg eller buss direkt till hamnen och lokala aktörer inom turism i Västervik är beredda att lägga in pengar i marknadsföring av linjen. Målet är att kunna erbjuda biljettpriser som ligger 30 procent under Destination Gotlands priser. Den billigaste biljetten, med förbehållet att man bokar några gästnätter på ön, kommer att ligga på 100 kronor.

– Det blir tufft år ett och två men vi räknar med att tjäna pengar år tre. Vi vill ha ett priskrig här på Gotland och få bort monopolet och Gotland behöver betydligt fler gästnätter och turister, säger Pigge Werkelin och fortsätter:

– Vi ska göra Västervik till en hub och köra med två båtar efter tre, fyra år.