Destination Gotlande

  • Leverans. Dagen före nyårsafton överlät det kinesiska varvet GSI bil- och passagerarfärjan Thjelvar till Gotlandsbolaget.

  • Nervös väntan. Det nybildade rederiet Gotlandsbåten har säkrat ett fartyg för sommartrafik – under förutsättning att man får besked om färjeläge i Visby Hamn senast i morgon.