Kategori: Forskning

Färre än väntat söker vård för psykisk ohälsa

En av tio inom sjöfarten söker vård för psykisk ohälsa, enligt en förstudie som gjorts av Trafikverket och Lighthouse. Det är färre än vad forskarna förväntade sig.

Syftet med förstudien var att undersöka förekomst, orsaker och hantering av psykisk ohälsa bland sjömän i Sverige. Man ville också se hur psykisk ohälsa förebyggs av rederier och ombord i fartyg. 

Bakgrunden är en tidigare registerstudie där personer med certifikaten ”inre fart” och ”fiskare” lyftes ur sjöfartsregistret och kördes mot Socialstyrelsens olika sjukdoms-, cancer och mortalitetsregister.

– När vi fick tillbaka siffrorna från Socialstyrelsen så visade det sig att den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i gruppen var psykisk ohälsa, säger Joakim Dahlman som idag är forskningschef på VTI, i ett pressmeddelande från Lighthouse.

Sjöfarten sticker inte ut

Resultatet överraskade och sedan dess har forskarna velat göra en större studie på psykisk ohälsa, som omfattar hela sjömansregistret, vilket man nu alltså har gjort.

– Under perioden 2011 till 2021 så har tio procent av medlemmarna i sjöfartsregistret sökt vård för psykisk ohälsa. Det är inte så illa som vi trodde. Vi har inte kunnat jämföra med någon annan yrkeskategori men jag tror inte att en av tio gör att sjöfarten sticker ut som speciellt drabbad av psykisk ohälsa, säger Joakim Dahlman i pressmeddelandet.

Däcksmanskap värst drabbat

Siffran en av tio gäller personer som sökt sig till öppenvården. Ser man till slutenvården är siffran något högre. Enligt förstudien är kategorin manskap på däck mest drabbad av psykisk ohälsa, följt av manskap i maskin. Först därefter kommer intendenturpersonal.

 – Det hade jag inte kunnat gissa mig till. Jag trodde nog att intendenturen skulle sticka ut, följt av maskin, säger Joakim Dahlman.

Kan finnas mörkertal

I rapporten påpekas också att det, mot bakgrund av den kultur som fortfarande råder inom sjöfarten, kan antas finnas ett stort mörkertal av personer drabbade av psykisk ohälsa.

Förstudien Psykisk ohälsa i sjöfarten har genomförts inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar Sjöfart, som drivs drivs av Lighthouse med stöd av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Läs rapporten här