Fotograf: Gävle hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Farleden till Gävle hamn invigd

Den nya farleden till Gävle hamn har invigts. Från och med nu kan Gävle ta emot fartyg som är 245 meter långa och 42 meter breda.

Arbetet med att bredda och fördjupa inseglingsleden in till Gävle hamn – från Holmudden fram till kaj – har pågått sedan oktober 2012 och invigdes i förra veckan av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. 

Ny finansieringsmodell

Projektet har letts av Sjöfartsverket och finansierats via statliga anslag av Trafikverket samt via kommunal medfinansiering genom Gävle kommun. Totalt har utbyggnaden kostat cirka SEK 348 miljoner, där Trafikverket stått för två tredjedelar av av kostnaden och kommunen för resten. 

Värt att notera är att detta är det första farledsprojektet som har delfinansierats via statsanslag. Tidigare har statliga investeringar i sjöfartens infrastruktur finansierats av handelssjöfarten via Sjöfartsverkets farledsavgifter.

Större och bredare 

Från att tidigare varit 63 meter bred och elva meter djup är nu farleden 126 meter bred och 13,5 meter djup – något som i sin tur innebär att hamnen nu kan ta emot fartyg som är 245 meter långa, 42 meter breda samt 12,2 meter djupgående.

Totalt har cirka 4,2 miljoner kubikmeter lera och morän schaktas bort från området. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.