Fotograf: Dockstavarvet

Kategori: Tank | Hamn/Logistik | Miljö

Farled mellan Preemraff och Karlstad utreds

Efter Transportstyrelsens beslut om nya inre vattenvägar utreder Sjöfartsverket en ny farled mellan Preems raffinaderi i Lysekil och Karlstad.

Preemraff levererar i dagsläget ett par hundra tusen ton diesel och bensin per år till Karlstad landvägen. Sjöfartsverket utför nu sjömätning för att utreda lämpliga farleder för transporterna.

Utmed Bohuskusten

– Ska man ta sig från Brofjorden till Göteborg på de inre vattenvägarna, måste vi hitta en farled som är skyddad för väder och vind, åt de här mindre fartygen. Då hamnar vi innanför Orust och Tjörn. Där går det visserligen fartyg redan i dag, men vi har ett par flaskhalsar. Det är farleden norr om Orust (utmed Malö), samt Instö ränna vid Marstrand, säger Johan Eriksson, som är Sjöfartsverkets tillförordnade chef för maritim samverkan och utveckling, till Bohusläningen.

Tidigt skede

Innan den nya farleden kan bli verklighet ska myndigheterna säga sitt, och Transportstyrelsens beslut om nya inre vattenvägar ska godkännas av EU. Johan Eriksson påpekar att Sjöfartsverket kan börja värdera eventuella risker med transporterna eller behov av muddring tidigast under senhösten.

– Men alla åtgärder föregås i så fall av en miljökonsekvensutredning och tillståndsprocess. Sjöfartsverket och Trafikverket vill gärna få till också transporter på en ny led från Uddevalla och Stenungsund.