Luleå hamn är en av Sveriges corehamnar. På bilden hamnens bogserbåt Vilja.

Fotograf: Luleå hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Corehamnar vill att staten tar större ansvar

De svenska corehamnarna Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Trelleborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn anser i ett gemensamt pressmeddelande att corehamnarnas status måste konkretiseras av regering och riksdag samt få genomslag i den nationella planen för infrastruktur.

Enligt corehamnarna går mer än hälften av all svensk import och export genom dessa hamnar och gör dem till de viktigaste hamnarna för svenskt näringsliv. De anser att det trots detta är otydligt vad corehamnsstatus innebär nationellt i Sverige och hur denna status särskiljs i den svenska infrastrukturplaneringen.

Karta över corehamnar och transportkorridorer.

”Några av de viktigaste hamnarna i Europa”

Göteborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Trelleborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn är utsedda som corehamnar av EU-kommissionen. Därmed är de klassade som några av de viktigaste hamnarna i Europa. De spelar en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna och nätverken, framgår det i pressmeddelandet.

Inga nya satsningar

Hamnarna påpekar att det i den infrastrukturproposition som regeringen presenterade under våren varken finns nya satsningar eller statligt stöd för sjöfart och hamnar. De menar att prioriteringen av corehamnar helt har uteblivit på Sverigenivå.

– Staten bör ta ett större ansvar för investeringar i corehamnarnas kritiska infrastruktur. Varje hamn är unik och bedriver olika verksamheter. Vi svenska corehamnar erbjuder effektiva logistiksystem som skapar högt samhällsvärde på investerade medel. Så som satsningarna på järnvägsspår, anslutande vägar, hållbara transportlösningar och FoU-insatser, säger Thomas Andersson, vd på Stockholms Hamnar, som representant för corehamnarna.

Tunga miljöinvesteringar

För att säkerställa att Sveriges corehamnar upprätthåller en hög nivå inom EU:s transportkorridorer bör staten ta ett större ansvar för den kritiska anslutande infrastruktur som inte ligger inom hamnens uppdrag eller rådighet, skriver hamnarna i pressmeddelandet.

”Sverige har ambitionen att nå målet om 70 procent koldioxidreducering av inrikes godstransporter till år 2030. EU ska också nå målet med en koldioxidreducering av transportsektorn i linje med Den gröna given. Därför behövs betydande satsningar på klimatinvesteringar i svenska hamnar.”

– Corehamnarna genomför redan många tunga miljöinvesteringar, men för att kunna genomföra fler åtgärder krävs ökat statligt engagemang även rörande finansieringen inom klimat- och miljöområdet. För att säkerställa en utveckling för en mer hållbar sjöfart blir även här effekterna större i de hamnar som har många anlöp, säger Thomas Andersson.