Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Säkerhet | Passagerarsjöfart

Cinderellas arbetsmiljö under utredning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Viking Cinderella är föremål för utredning och Transportstyrelsen har funnit flera brister.

En anmälan till Transportstyrelsen om arbetsmiljöproblem från personal ombord på Viking Cinderella resulterade i en inspektion av arbetsmiljön ombord i november förra året. Transportstyrelsen skriver i inspektionsrapporten:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på Viking Cinderella fungerar inte tillfredsställande och Transportstyrelsen har funnit /—/ brister som måste åtgärdas”.

Sekretessbelagt

Antalet brister och den allra största delen av det övriga innehållet i rapporten är maskerat när Sjöfartstidningen begär ut den, Transportstyrelsen hänvisar till sekretess:

”I aktuellt ärende har Transportstyrelsen bedömt att de maskade uppgifterna i inspektionsrapporten är sådana att det kan antas att fartygets ägare kan lida skada om uppgifterna lämnas ut.” Mer information blir offentlig först när slutgiltigt beslut i ärendet fattas, skriver myndigheten.

Inte unikt

Restauranganställda på Viking Cinderella upplever att de inte får gehör från ansvariga och att utredningsprocessen drar ut för långt på tiden, skriver Sekotidningen. Personalen har i ett brev vänt sig till Arbetsmarknadsdepartementet för att be om hjälp.

Enligt Sekos ombudsman Oskar Lindskog är arbetsmiljöproblemen inte unika för just Viking Cinderella.

– Det finns liknande problem i hela branschen, något vi jobbar med hela tiden, säger han till Sekotidningen.

Viking Lines personalchef har bland annat i Ålandstidningen uttalat att de inte kommenterar personalangelägenheter i media, men att rederiet prioriterar och konstant utvecklar arbetet för jämlika och sunda arbetsplatser.