Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Byggstart för ny järnväg till Göteborgs Hamn

Idag torsdag tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd det första spadtaget för Marieholmsförbindelsen i Göteborg, ett bygge som bland annat kommer att ge kraftigt  förbättrade järnvägstransporter ut till Göteborgs Hamn. 

Bygget som startar idag består dels av en helt ny tunnel under Göta älv, dels av en kompletterande järnvägsbro över Göta älv. Tunneln ingår i det så kallade Västsvenska paketet, medan bron finansieras av Göteborgs Hamn, AB Volvo, Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen ihop med staten och EU. 

Den nya järnvägsbron – som byggs 75 meter från den gamla och blir öppningsbar och svängbar – innebär att förbindelsen ut till hamnen blir dubbelspårig och att sårbarheten i trafiken minskas. 

Bygget välkomnas av ledningen för Göteborgs Hamn. 

– Med ytterligare ett spår på Marieholmsbron kan vi öka mängden gods som fraktas till och från hamnen på järnväg. Sårbarheten med att bara ha ett spår minskar och logistikkedjan blir stabilare. Det blir ett stort lyft för den svenska export- och importindustrin, säger Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande. 

Folkomröstning oroar 

Samtidigt finns det orosmoln på horisonten. Idag torsdag är det mycket sannolikt att Göteborgs kommunfullmäktige kommer att säga ja till en folkomröstning om den trängselskatt som är med och finaniserar Västsvenska paketet. Ledningen för såväl Göteborgs hamn som Stena AB befarar att en folkomröstning kan komma att både försena och förändra Västsvenska paketet. 

– Redan nu är det tätt på vägar och järnvägar Om 10 till 20 år räknar vi med att vara dubbelt så stora. Många delar i Västsvenska paketet är helt avgörande, säger Elias Wästberg, ansvarig för samhällsrelationer på Göteborgs Hamn, till Göteborgs-Posten. 

Elias Wästberg får medhåll av Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena AB: 

– Många gånger ringer långtradarchaufförer till kaptenen och undrar om han kan hålla Kiel-färjan eftersom de står i kö på Hisingen. Det är för oss häpnadsväckande att vi har så dålig infrastruktur runt den här staden, säger Claes Berglund till GP.

Ny Götaälvbro del av paketet 

Värt att notera i sammanhanget är att en av delarna i Västsvenska paketet är en ny Götaälvbro. Dagens bro är i så dåligt skick att den måste bytas ut och planen är att ny bro ska stå klar omkring år 2020. Inför bygget har debatten rasat över hur hög bron ska bli, där rederierna som bedriver trafik i Göta älv har krävt att den nya bron blir tillräckligt hög för att inte orsaka fler broöppningar än absolut nödvändigt. 

Trafiknämnden i Göteborgs stad har dock beslutat att den nya bron ska få en höjd på 13 meter över medelvattennivån och en segelfri höjd på 12 meter – vilket alltså ska jämföras med de 19,5 meter segelfri höjd som dagens bro har – och det återstår ännu att se hur detta kommer att påverka vänertrafiken och regeringens pågående arbete med att vilja utveckla de inre vattenvägarna.