Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Folk/företag | Ekonomi | Politik

”Bottenmärket är nått”

Nu börjar arbetet för att göra svensk sjöfart till ”best in class”. Det var känslan som förmedlades på SRF:s medlemsdag.

– I juni nådde vi bottenmärket. Det har vi bestämt – så inledde Sveriges Redareförenings vd Pia Berglund föreningens medlemsdag på Handelshögskolan i Göteborg i fredags den 7 november.

Hon syftar på att antalet svenskflaggade fartyg då var nere på tvåsiffrigt, 97 stycken. Men Pia Berglund menar att det har vänt och antalet registrerade fartyg är nu 107. Hon höll sitt inledningstal inramad av två vepor med positiva budskap. Det ena med en bild från den senaste svenska inflaggningen – Marin Mättekniks fartyg Franklin som flaggade in för bara någon vecka sedan. Den andra syftade på den 500:de LNG-bunkringen till Viking Grace.

Vinnarattityd i Finland

I publiken denna fredagseftermiddag fanns cirka 50 personer. En del av dem hade under förmiddagen deltagit i stängda medlemsmöten innan eftermiddagens öppna seminarier. Bland annat var Rederierna i Finlands, RiF, vd Olof Widén på plats för tala om de utmaningar som den finska rederinäringen står inför – samt presentera Finlands sjöfartsstrategi 2014–2022.

– En vinnarattityd råder i Finland, både inom näringen och politiskt, sa han. Samtidigt så öppnade han dessutom för ett tätare samarbete med Sverige kring bland annat isbrytningen i Östersjön.

– Det skulle kunna bli ett oslagbart samarbete.

”Man kan inte särregler”

På scen hölls också en paneldebatt med representanter från de fyra myndigheter i Sverige som främst berör rederinäringen – Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten.

– Man kan inte ha särregler när man agerar på en gemensam marknad, sa Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör på Sjöfartsverket, och syftade då bland annat på reglerna kring svaveldirektivet och om hur snett de riskerar att slå.

Risker med flera myndigheter

Men samtidigt försökte alla fyra ge en bild, inte olik den Pia Berglund försökte förmedla i inledningen, av att det är på väg att bli bättre nu – att botten är nådd. Men moderatorn Anders Carlberg betonade en risk med fyra myndigheter som ska sköta sjöfartens frågor.

– Finns det inte risk att frågor faller mellan stolarna?

En fråga som representanterna visserligen tog på allvar men som i slutändan ändå stod obesvarad.

”Best in class”

I slutet av paneldebatten tilläts publiken ställa frågor. Och en fråga som kom upp var hur utsikterna ser ut för tio år framöver.

– Om vi står här om tio år, vilka frågor kommer vi fortfarande debattera och vad har vi lämnat bakom oss?

– En del frågor kommer såklart finnas kvar. Men jag tror att man kommer ha insett fördelarna med sjöfart och att Sverige kommer vara ”best in class”, tror Ann-Catrin Zetterdahl på Sjöfartsverket.

– Flaggstaternas egna klassificeringar kommer med stor sannolikhet vara delegerade till klassningssällskap, tror Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert.

Miljö som en möjlighet

Och Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger tror att ännu en miljöfråga kommer vara stor om tio år.

– Havsförsurning kommer debatteras mycket då tror jag. Men vi vill inte se miljö som en begränsning för näringen – utan som en möjlighet.

Eftermiddagen fortsatte med fler seminarier som försökte se in i framtiden, innan kvällens begivenheter tog vid.