Arkiv

  • Statistik. Antalet handelsfartyg på minst 100 brutto i det svenska skeppsregistret uppgick till 317 fartyg per 31 december 2021, vilket är oförändrat jämfört med både 2020 och 2019. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om de svenska fartygen.

  • Statistik. Godshanteringen i svenska hamnar har påverkats relativt lite av pandemin, det enligt en ny rapport från Trafikanalys. Antalet fartygsanlöp har dock minskat samtidigt som andelen svenskregistrerade fartyg som anlöpt svenska hamnar ökat.

  • Statistik. Totalt reste 53 procent fler passagerare med färjor till svenska hamnar under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Det visar ny statistik från Trafikanalys.