Arkiv

  • Lotsutredning. I december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten blir då mer riskbaserad och de sammanvägda riskerna för lotsled och farled avgör om en lots behöver anlitas.

  • Lotsplikten. Efter ett fyra år långt arbete har Transportstyrelsen tagit fram förslag till förändringar av lotsreglerna som nu är ute på remiss.