De nya reglerna börjar gälla i december nästa år.

Fotograf: Adobe Stock

Kategori: Regelverk

Riskbaserad lotsplikt med nya regler

I december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten blir då mer riskbaserad och de sammanvägda riskerna för lotsled och farled avgör om en lots behöver anlitas.

Det nuvarande systemet för lotsplikt har varit oförändrat i 40 år, trots att sjöfarten har fortsatt utvecklas. Fartygen har blivit säkrare, fler och större. Farlederna har blivit bättre och nya laster tillkommit. Målet är att anpassa lotsplikten efter de förhållanden som faktiskt råder i lotslederna.

– Det nya systemet bygger på ett mer riskbaserat synsätt där både lotsled och fartyg bedöms genom kvantitativa och kvalitativa riskbedömningar. Det innebär att alla lotsleder bedöms på lika villkor oavsett var i landet de ligger, säger Johan Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december nästa år.

Olika syn på lotsning

I de remissrundor som skett i arbetet med regeländringen har många aktörer valt att lämna sina synpunkter. Enligt Transportstyrelsen står det klart att olika aktörer har olika syn på lotsningens betydelse för sjösäkerheten.

– Vi har försökt vara lyhörda och det är också därför som arbetet har dragit ut på tiden. Vissa befarar till exempel att antalet lotsningar kommer att öka initialt. Men vi tror att branschen kommer att anpassa sig över tid och att behovet av lotsningar kommer att minska på sikt, säger Johan Skogwik.

Förenklat förfarande för lotsdispens

I de nya reglerna ges lättnader i lotsplikten för den som trafikerar en lotsled regelbundet, jämfört med den som trafikerar samma led sällan. Även prövningar av lotsdispenser blir mer riskbaserade och ett förenklat lotsdispensförfarande införs för fartyg som bedöms ha lägre risk.