Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Miljö | Forskning

230 miljoner för fossilfria transporter

Trafikverket skapar en nationell samlingsplats för forskning och utveckling (FoI) av fossilfria godstransporter.

För 290 miljoner kronor skapar Trafikverket en nationell samlingsplats för forskning och utveckling av fossilfria godstransporter. Programmet ska bidra till målet att sänka utsläppen med 70 procent till 2030.

Ett brett konsortium, bestående av fler än 50 aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor, har satts samman med uppgift att skapa en samlingsplats för forskning, utveckling, verifiering och demonstration av lösningar för omställningen till ett helt fossilfritt godstransportsystem 2045.

Transporterna är nyckeln

Konsortiet kallas Triple F (som i fossilfri frakt) och leds av Lindholmen Science Park, Research Institutes of Sweden (Rise) och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och transportsektorns omställning är en nyckel för att nå högt uppsatta klimatmål, skriver Trafikverket på sin hemsida. Målet för år 2030 är 70 procents minskning av CO2-utsläppen jämfört med 2010 för inrikes transporter.
Målet med Triple F är att vid programmets slut, år 2030, ska det ha bidragit till att Sverige har nått de uppsatta klimatmålen och samtidigt utvecklat konkurrenskraft för Sverige.

Tre utmaningar

Triple F fokuserar på tre utmaningar: ett mer transporteffektivt samhälle; energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster; och ökad andel förnybara drivmedel. Plattformen kommer lägga särskild vikt på att ta fram ny kunskap och lösningar när det gäller teknik, policy och logistik.

Plattformen omfattar cirka 390 miljoner kronor över en tolvårsperiod, varav cirka 290 miljoner från Trafikverket. Ambitionen är att de idéer som växer fram är så intressanta att de attraherar ytterligare finansiering hos både företag och offentliga finansiärer.

Lighthouse bidrar med spetskompetens

I konsortiet ingår Lighthouse och dess verksamhetschef Åsa Burman säger på Lighthouses hemsida:

– Genom våra partners och medlemmar har vi inom Lighthouse en samlad maritim spetskompetens och kunskap från akademin, institut, industrin och samhället. Vi vill bidra med kloka och innovativa förslag som passar in i satsningen.

Triple F kommer ha sin huvudnod och programkontor på Lindholmen Science Park, på samma plan som bland andra Lighthouse och Rise.

– Redan nu möts och samverkar vi och min förhoppning är att samarbetet kommer öka ytterligare. Vi står inför en utmaning som måste lösas över transportslagens gränser och sjöfarten som är ett väldigt energieffektivt transportsätt kan vara en starkt bidragande faktor till att nå målet om fossilfria godstransporter, säger Åsa Burman.