Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

160 ton mindre svavel i Göteborg

Sedan 2012 har Göteborgs Hamn fått ner svavelutsläppen med 160 ton – och utsläppen minskar i allt snabbare takt.

För några år sedan sjösatte hamnen en kampanj för bättre bränslekvalitet. Förutom möjligheten att kunna koppla in landel när ett fartyg ligger vid kaj, vilket innebär att hjälpkärrorna inte behöver användas, kompenseras de fartyg som väljer att satsa på bränsle med högst 0,1 procents svavelhalt. Totalt kan man få 250.000 kronor för ett helår. Utbetalningarna finansieras via den miljödifferentierade hamntaxan, där en extra tilläggsavgift tas ut av fartyg vars bränsle har en svavelhalt som överstiger 0,5 procent.

Satsningen har inneburit att man fått ner svaveldioxidutsläppen med 160 ton sedan 2012, varav 60 ton det första halvåret 2013.

– Med det här programmet vill vi uppmuntra rederierna att bidra till renare sjöfart och förbereda sig på EU:s hårdare svaveldirektiv, som införs den 1 januari 2015. Utsläppsminskningen på 60 ton under det första halvåret 2013 indikerar att vi kommer att minska utsläppen ännu mer jämfört med 2012, säger Anna Jivén, tf miljöchef på Göteborgs Hamn AB. 

Under 2013 medverkar följande rederier: Maersk Line (13 fartyg), Thun Tankers (12 fartyg), Stena Oil (sex fartyg), Top Oil (Fyra fartyg), Scandinavian Shipping (fyra fartyg) och OW Bunker (ett fartyg).