Kategori: Container | Hamn/Logistik

100-tons container från Langh Ship Cargo Solutions

Langh Ship Cargo Solutions har utvecklat en 40-fots container för stålrullar som är klassificerad för att lasta upp till 100 ton. Enligt Langh Ship Cargo Solution är detta världsrekord. Containern har tagits fram för att användas i en obruten transportkedja där stora stålrullar kan stuvas i containern vid stålfabriken för att sedan transporteras med en tung långtradare till hamnen där de lyfts ombord på fartyget.