Wasa Express.

Fotograf: Wasaline

Kategori: Passagerarsjöfart

Wasaline förbättrar resultatet

Under fjolåret noterar  levererade rederiet för sjätte året i rad en ökad trafikvolym och förbättrade resultat.

NLC Ferry, som opererar färjetrafik mellan Umeå och Vasa under namnet Wasaline, ökade sin omsättning med 1,3 procent till 19,6 miljoner euro. Därav utgör passagerartrafikens omsättning 12,95 miljoner euro (212,55 miljoner euro året innan) och fraktens omsättning 6,64 miljoner euro (6,78 miljoner). Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 2,1 miljoner euro (1,8 miljoner). 

Antal passagerare ökade med 6,2 procent, passagerarfordon ökade med 6,3 procent och fraktenheterna ökade med 2,2 procent.

Reducerade CO2-utsläpp

Under verksamhetsåret fortsatte olika energibesparningsåtgärder. Rederiet har investerat i bland annat frekvensomriktare samt olika automationssystem på sin färja Wasa Express. Förberedelser för batterisystem till hjälpmaskinerna har pågått under året och slutförs 2019. Elförbrukningen ombord har reducerats med 40 procent genom dessa åtgärder och bränsleförbrukningen med 4,5 procent. Rederiet har sedan energibesparningprojektet startade 2016 minskat sina CO2-utsläpp med 11 procent. Bränslets medeltonpris har under verksamhetsåret ökat med 22 procent men rederiets totala bränslekostnad ökade med 12,9 procent.