Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Wärtsiläs skrubbrar till Color Line

Wärtsilä ska leverera skrubber-system till Color Lines SuperSpeed 2 och har option på leveranser till ytterligare tre av rederiets fartyg.

Color Line planerar att investera omkring NOK 250 miljoner kronor för att uppfylla de kommande svavelreglerna efter 2015. Beställningen till SuperSpeed 2 innehåller fyra separata öppna skrubbersystem som ska minska nivåerna av SOx, svaveloxider, i avgaserna från fartygets maskineri så att de uppfyller kraven som kommer att gälla i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen när SECA införs 2015 – det vill säga att utsläppsnivåerna motsvarar de som skulle blivit om fartyget kört på ett bränsle med max 0,1 procent svavel men med skrubber installerad kan bränsle med högre svavelinnehåll användas.

Att systemen är öppna innebär att processvattnet där svavlet tas upp pumpas över bord ut i havet efter rening.

Installationen ska göras under en planerad dockning våren 2014.

SuperSpeed 2 går i trafik mellan Larvik och Hirtshals. Dessutom har rederiet option på installation av motsvarande anläggningar för systerfartyget SuperSpeed 1 på linjen Kristiansand–Hirtshals samt kryssningsfärjorna Color Fantasy och Color Magic på linjen Oslo–Kiel. På de två färjorna i trafik mellan Sandefjord och Strømstad uppger Color Line att man går in för lågsvavlig marin dieselolja för att uppfylla de kommande utsläppskraven.