Vrak i Oslofjorden saneras

Norska myndigheter har nu åter kommit igång med att tömma tre krigsvrak som ligger i Oslofjorden på olja. Arbetet startades i höstas men under vintern stoppades arbetet planenligt. Hittills har Frank Mohn AS, som kontrakterats för uppdraget, tömt Erich Giese, 120 meter, på 30 ton olja. Det återstår cirka 300 ton olja i vraket. Det beräknas att de andra vraken Nuenfels, 143 meter, och Boardale, 142 meter, innehåller maximalt 25 ton respektive 350 ton olja som måste pumpas ut. Uppumpningen av olja förväntas vara klart under juni 2012.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.